Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: Pro

Disputation Elaheh Jalilzadehazhari

Titel: A decision-making framework for enhancing client’s well-being – when designing windows and blinds Ämne: Skogsindustriella produktionssystem Fakultet: Fakulteten för teknik Opponent: Professor Peter Schild, Oslo Metropolitan University, Norge Betygsnämnd: Tekn dr Eva-Lotta Kurkinen, RISE Research Institutes of Sweden, Docent Vahid Nik, Lunds universitet, Professor Folke Björk, Kungliga tekniska högskolan Ordförande: Professor Johan Bergh, institutionen […]

Läs mer