Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: stadsutveckling

MÖTESPLATS FRAMTIDEN – Stadskärnans attraktionskraft om tio år

Vad styr arkitektur och planering, hållbarhet och trygghet? Vilken betydelse har stadskärnan för regionens lyskraft? Välkommen att lyssna till erfarna röster och var med i diskussionen kring den framtid vi vill möta. BJÖRN BERGMAN MÖTER EVA HARALDSSON Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor, har bland annat arbetat som näringslivsdirektör i Malmö stad och vd för […]

Läs mer

Byggardagen – tema stadsutveckling Kalmar vs Växjö

Den 27 november 2019 är det åter dags för Byggardagen på Linnéuniversitetet. Den startar i IKEA-salen (hus H) kl 9:15 med årets tema: Kalmar vs Växjö Stadsarkitekterna i städerna berättar om stadsutvecklingen. Håkan Nordmark, Kulturparken Småland inleder med en historisk återblick. Paneldiskussion Därefter ca kl 11, fortsätter vi med den traditionella mässan där ni företag, […]

Läs mer

Samtal om ”Evidensbaserad stadsutveckling”

Välkomna till samtal tillsammans med författarna Magnus Josefsson och Joakim Forsemalm om deras bok ”Evidensbaserad stadsutveckling”. Boken beskriver hur professionell kunskap om stadsutveckling kan balanseras mot både vetenskaplig kunskap och vardagskunskap hos boende och verksamma i städer. Se inbjudan från nätverket BY2030 (inom Smart Housing Småland) för mer information och anmälan Boksläpp_20191114. Tänk på att […]

Läs mer

Hur ska man stödja utvecklingen av stadsinnovationer?

Vinnova har kommit med en ny rapport som relaterar till Smart Housing Smålands innovationsmiljö. Sedan 2013 har Vinnova investerat i innovationsplattformar i syfte att stödja utveckling av starka innovationsmiljöer i städer. Under 2017 gjordes en uppföljning av satsningen som sammanfattas i en rapport genomförd av Länka Consulting. Man har haft ambitionen att adressera några av […]

Läs mer

Förtätning genom att bygga på stadens tak

I förstudien ”GreenRoofExplore” har man undersökt vad som krävs för att skapa vertikala förtätningsprojekt. Byggtekniskt sett är äldre skivstommar lättast att jobba med samtidigt som grundförutsättningar kan kullkasta ett projekt. Genom att tänka bredare och tänka trä kan andra vägar tas för att lyckas med vertikal förtätning. Istället för att bygga på skulle man kunna […]

Läs mer

Expansiva Växjö besökte Smart Housing Småland

Den 17 maj besökte utvecklingsgruppen Bostäder, mark och lokaler inom Expansiva Växjö Smart Housing Småland. Gruppen som bland består av byggherrar, mäklare, förvaltare och finansiärer samverkar för att förbättra bostadssituationen i Växjöregionen. Växjö har haft en hög nivå i bostadsbyggandet de senaste tio åren. I snitt har det byggts ca 450 bostäder/år vilket är högt […]

Läs mer

Vill du jobba med träbyggande och boende?

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut behöver förstärka sin verksamhet inom hållbar samhällsbyggnad, träbyggande och boende och söker därför tre nya forskare/civilingenjörer med placering i Borås och Växjö.  I Växjö finns stora möjligheter att jobba med verksamhet kopplad till Smart Housing Småland. Forskare/Civilingenjör, Växjö Byggande med trä som bärande material är ett område som nu utvecklas snabbt […]

Läs mer

På väg att förverkliga fler bostäder med tjänstedesign

Inom Vinnovaprojektet “500k – nytt liv i villastaden” som Smart Housing Småland deltar i, sker under våren en serie workshops tillsammans med dem som direkt berörs – tjänstemän, husägare och andra under ledning av KOD Arkitekter. I en serie projekt har KOD konstaterat att var tredje husägare anser att man bor för stort idag. Om […]

Läs mer