Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: trä- och möbelindustrin

Frukostmöte med tema innovation och design

Tema: Trä- och möbelföretagens möjligheter att delta i ett 48 timmars ”innovationsrace” på Träcentrum. Science Park i Jönköpings län driver projektet ”Innovation Runway”, vilket ger företag den unika möjligheten att på 48 timmar utveckla innovationer i nya produkter, tjänster och affärsidéer. I samarbete med Träcentrum och studenterna på högskoleprogrammet Produktutveckling med möbeldesign erbjuds företag i […]

Läs mer

Temadag strategisk leverantörssamverkan

TMF, Tekniska Högskolan i Jönköping och Träcentrum bjuder in till leverantörsdag. Svensk trä- och möbelindustri står inför en rad utmaningar där bland annat konkurrens från lågkostnadsländer ställer krav på effektivare produktion, ökad grad av specialisering med rätt kvalitet och med långsiktigt mer kostnadseffektiva lösningar. För att möta dessa utmaningar krävs en stark och kompetent underleverantörsindustri […]

Läs mer