Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: träbyggsystem

Forum Wood Building Nordic

Den 24-25 september arrangeras den internationella konferensen ”Forum Wood Building Nordic” vid Linnéuniversitetet i Växjö. Smart Housing Småland är en av medarrangörerna. Notera särskilt möjligheten för företag att delta i utställningen och visa innovativa produkter för de planerade drygt 400 deltagarna. Utställarinformation kan laddas ned här.

Läs mer

BIM i industrialiserat träbyggande, vilka framtida möjligheter finns?

Jönköpings Tekniska Högskola kartlägger tillsammans med en grupp företag hur BIM (byggnadsinformationsmodellering) används i industriellt träbyggande i en Smart Housing Småland-förstudie. Man ska jobba med att ta fram en s k ”roadmap” för utveckling av BIM-användningen inom trähusindustrin. Med utgångspunkt från företagens problem och utvecklingsmöjligheter i kedjan försäljning – produktion – slutbesiktning, definierar förstudien områden […]

Läs mer