Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: Trästad Sverige

Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB)

Målet för det nu avslutade projektet Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB) var framförallt att skapa förutsättningar för att öka användningen av biobaserade produkter och tjänster i byggnadssektorn i Europa samt att öka konkurrenskraften i den svenska trämanufakturindustrin. –Samverkan mellan företagen, akademi och institut har varit viktig för delprojektens resultat och för fortsatt kunskapsuppbyggnad, säger […]

Läs mer

Årsmöte med föreningen Trästad Sverige

26-27 mars hade föreningen Trästad årsmöte och seminarium i Skövde. Där fick man bland annat en inblick i planeringen och uppbyggnaden av Sveriges största bostadsområde med höga trähus – Frostaliden. Sveriges största bostadsområde med höga trähus Ett flertal aktörer berättade med olika utgångspunkter om hur man jobbat med Frostalinden från idé till byggnader. Frostaliden är […]

Läs mer

Planera för trästäder

Den 24 januari hade Trästad bjudit in till en konferens om hur regioner runt om i Sverige arbetar med sina hållbarhetsperspektiv i byggandet och hur samhällsplanerare hanterar den ödesfråga vi står inför – klimatet. Smart Housing var på plats och ger några exempel från dagen. Hållbart – strategier, planering och trender I en paneldiskussion samtalade […]

Läs mer

Trästad Sveriges årsmöte och utblick mot framtiden

Under två dagar i april samlades ett 50-tal aktörer i Gävle för att höra om olika aspekter av träbyggande och en Trähussafari med besök på olika träprojekt och Grännäs Trähus nyinvigda trähusfabrik. Sveriges träbyggnadskansli gav en bild över hur man ser på framtiden. Målsättning för 2025 för flerbostadshus i trä är: – 15 000 lägenheter/år (idag […]

Läs mer

Träbyggnadsseminarium, 4 dec

Föreningen Trästad Sverige bjuder in till träbyggnadsseminarier om träbyggande – Ökat träbyggande för smarta och hållbara städer och samhällen 4 december 09.30-12.00 Falun, Falu Gruva, konferensanläggning, Gruvplatsen 1 Program Industriellt träbyggande idag och i morgon Kommunala strategier och handlingsplaner för att främja hållbart byggande Goda exempel på träbyggande och erfarenheter i några av landets kommuner […]

Läs mer

Träbyggnadsseminarium, 28 nov

Föreningen Trästad Sverige bjuder in till träbyggnadsseminarier om träbyggande – Ökat träbyggande för smarta och hållbara städer och samhällen 28 november 9.30-12.00 Göteborg, Göteborgs Stad, Köpmansgatan 20, lokal Infosalen 4 december 09.30-12.00 Falun, Falu Gruva, konferensanläggning, Gruvplatsen 1 Program Industriellt träbyggande idag och i morgon Kommunala strategier och handlingsplaner för att främja hållbart byggande Goda […]

Läs mer

Träbyggnadsseminarium, 23 nov

Föreningen Trästad Sverige bjuder in till träbyggnadsseminarier om träbyggande – Ökat träbyggande för smarta och hållbara städer och samhällen 23 november 9.30-12.00 Stockholm, Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5 28 november 9.30-12.00 Göteborg, Göteborgs Stad, Köpmansgatan 20, lokal Infosalen 4 december 09.30-12.00 Falun, Falu Gruva, konferensanläggning, Gruvplatsen 1 Program Industriellt träbyggande idag och i morgon Kommunala […]

Läs mer

Trästad Sveriges konferens – ljusa tider för träbyggandet

Här kommer några nedslag från Trästad Sveriges konferens den 4-5 maj i Linköping. Trähusproduktion i Sverige positivt sa ministern Bostadsminister Peter Eriksson talade om hållbar bostadspolitik och framhöll att svensk trähusproduktion påverkar både jobb och klimat genom att ge fler arbetstillfällen. Industriell prefabricering ger dessutom lättare högre kvalitet än byggande på plats och bidrar samtidigt […]

Läs mer

Städerna byggs allt mer i trä redan nu

Städerna byggs allt mer i trä redan nu konstaterade man på Trästad Sveriges konferens ”Låt landet bygga staden”. Ett spännande föredrag kom projektet Wood2new (www.wood2new.org) som talade om resultaten om hur man upplever trä (och bra utsikt genom fönster). Försöken som gjordes i Norge visade att patienter som legat i sjukhusrum med synlig träpanel kunde […]

Läs mer