2017-05-23

Temagrupper inom Smart Housing Småland

En temagrupp uppstår ur ett behov som både företag och akademi ser som angeläget att lösa och syftar till ett fördjupat samarbete med inriktning på innovation mellan företag och akademi. Smart Housing kan då initiera en temagrupp och finansiera en person som leder gruppen under en längre tid. Man träffas till exempel en gång i kvartalet under ett eller flera år så länge det känns aktuellt och meningsfullt. Man bestämmer tillsammans hur man lägger upp möten och innehåll så att det blir relevant.

Grupperna är öppna för dem som är intresserade av att utvecklas tillsammans med andra.

Om du är intresserad av någon aktuell temagrupp är du välkommen att kontakta gruppledarna nedan. Om du ser ett behov av att skapa en ny temagrupp som ligger inom Smart Housings område så är du välkommen att kontakta Kristina Fagerström i processledningen, kristina.fagerstrom@smarthousing.nu, 0380-55 43 16.

Aktuella temagrupper

BIM-gruppen – bildades 2015 och kartlägger hur BIM (byggnadsinformationsmodellering) används i industriellt träbyggande. Man tar också fram en road-map för utveckling av BIM för träbyggandet. BIM-gruppen består av åtta företag.
Temagruppsledare: Martin Lennartsson på Jönköping university, Tekniska Högskolan, martin.lennartsson@ju.se, 036-10 16 31

Planglas och transparent intelligens – bildades 2016 arbetar inledningsvis med att analysera företagens utvecklingsbehov och projektifiera dem.
Temagruppsledare: Stefan Karlsson på RISE Glas, stefan.karlsson@ri.se, 010-516 63 57

Brandgruppen – bildades 2017 och arbetar med kunskapssammanställningar och workshops.
Temagruppsledare: Joakim Norén på RISE Träbyggande och boende, joakim.noren@ri.se, 010-516 62 15