BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Om BOOST

Boost – boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

Projektet är kopplat till Smart Housing Småland.

Tre fokusområden

Projektet BOOST kommer vara fokuserat på tre områden.

Affärsmodellsinnovering där man utveckla ett spektrum av affärsmodeller för nyproducerade bostäder som passar för små och medelstora företag och som sätter användaren i centrum (leds av Jönköping University).

Metadesign där man inventerar, analyserar och presenterar nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet (leds av Linnéuniversitetet).

Tekniska prototyper där man tar fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov (leds av RISE Glas, fd Glafo, glasforskningsinstitutet).

Samarbetspartners i projektet

RISE Research Institutes of Sweden, fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektägare), Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Projektet kommer pågå fram till den 28 februari 2020.

Kontakt

David Andersson, Träcentrum, projektledare för BOOST: david@tracentrum.se, telefon 0380 – 55 43 80
Ulrika Wikander, Träcentrum, kommunikationsansvarig för BOOST: ulrika@tracentrum.se, telefon 0380 – 55 43 14
Bodil Svensson, Träcentrum, ekonomiansvarig för BOOST: bodil@tracentrum.se, telefon: 0380 – 55 43 13