BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Tre delprojekt

RISE Glas (projektägare), Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitetet driver tillsammans projektet BOOST, kopplat till Smart Housing. Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

Våra delprojekt

Affärsmodellsinnovering

Boosta din affärsmodell 190322 Ny studie av boendeerbjudanden till nyanlända, unga och äldre Vi lever i en dynamisk tid och många branscher är under förändring! Vad händer med vår traditionella handel när e-handeln tagit över? Hur påverkas företagets logistik...

Läs mer

Metadesign

För ett brett perspektiv på att bygga, bo och leva Detta delprojekt inom BOOST, som leds av Linnéuniversitetet, fokuserar på Metadesign och ett brett perspektiv på att bygga, bo och leva. Vad är då ”metadesign”? Jo, svarar Mathilda Tham...

Läs mer

Tekniska prototyper

Framtagning av prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov Tekniska prototyper kan vara av olika slag: fysiska eller virtuella, små eller stora. De kan till exempel utvecklas för att visa olika användningsområden för...

Läs mer