BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Affärsmodellsinnovering

Boosta din affärsmodell

190322 Ny studie av boendeerbjudanden till nyanlända, unga och äldre

Vi lever i en dynamisk tid och många branscher är under förändring! Vad händer med vår traditionella handel när e-handeln tagit över? Hur påverkas företagets logistik när elektrifiering och drönare slagit genom i transportindustrin? Hur kommer produktutvecklingen att organiseras när 3D-skrivare är allas vår egendom?

Affärsmodeller (sättet på vilket företaget skapar värde) är ett begrepp som ofta förekommer när radikala förändringar diskuteras. Resultatet av förändringarna blir att traditionella affärsmodeller förnyas och nya tillkommer. Ett arbete som kan sammanfattas i begreppet affärsmodellsinnovering.

I detta delprojekt inom BOOST som leds av Jönköping University sätts förnyelse av små och medelstora företags affärsmodeller i fokus. Arbetet är uppdelat i flera steg, där företaget kan välja att delta i ett eller flera steg.

  1. Kartläggning av de mest centrala byggstenarna i företagets nuvarande affärsmodell. Tre till fem strukturerade intervjuer med nyckelpersoner för att beskriva företagets nuvarande sätt att göra affärer.
  2.  Analys av kartläggningen som presenteras i en rapport till företaget. Ett underlag för fortsatt strategiarbete.
  3. Workshop under en halvdag där vi utifrån rapporten diskuterar för- och nackdelar med nuvarande affärsmodell och identifierar utvecklingsområden.
  4. Workshop där företaget får inspiration till affärsmodellsinnovation. För kundsegmenten unga, äldre och nyanlända har vi konkret input från ett annat delprojekt inom BOOST. Inspiration kommer även från prototyputveckling inom glas- och träområdet.
  5. Vi lägger tillsammans upp en handlingsplan för företagets fortsatta affärsmodellinnovation.
  6. Regelbunden uppföljning av handlingsplanen under ungefär ett år. Frekvensen för uppföljningsmöten bestäms utifrån företagets behov och önskemål.

Kostnaden för företaget är den tid företaget investerar i projektet och till ert förfogande får företaget experter från Jönköping International Business School med flera i BOOST partnerskap.

Kontakt


Anders Melander, docent Företagsekonomi, Jönköping University
projektledare affärsmodellsinnovering BOOST, anders.melander@ju.se

Intressanta länkar