BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Tag Archives: laminat

Adderade funktioner med hjälp av laminering

Nu är BOOST lamineringsugn i full gång och vi kan nu att jobba med utveckling och utvärdering. En del exempel på vad vi redan gjort kan du se i vårt prototypgalleri som du hittar här. Exempel på olika typer av kombinationer man kan göra: • olika laminat • olika glastjocklek • olika glastyper • inkapsling av […]

Läs mer

Insamlade laminat förbereds för provning och utvärdering

I Smart Housingförstudien ”Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas” förbereds nu prover av olika slags laminat som samlats in för BOOSTs lamineringsugn. Nästa steg blir att utvärdera olika lamineringsprocesser och de olika laminaten. Det här visar ett av många olika steg som genomförs på vägen mot prototyper i delprojektet tekniska prototyper. Kontaktperson: Ingemar […]

Läs mer