BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Nyheter & rapporter

 • Se film eller läs om resultaten från BOOST

  BOOST, boende och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, har varit ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande samarbete inom boende och bostadsutveckling mellan RISE, Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitet. Projektet har precis avslutats, och intressanta resultat har framkommit i de olika delprojekten. Se vår film om projektet eller läs om de olika delarna. Film om projektet Film om delprojektet […]
  Läs mer
 • Trähusdagarna 2020

  Trähusdagarna 2020 Välkommen till Trähusdagarna 2020 som i år firar 20-årsjubileum! Trähusdagarna riktar sig till dig som är inköpare, tekniker, leverantör, konsult eller entreprenör i trähusbranschen och dagarna är förlagda till Elmia i Jönköping med boende och middag på Scandic Elmia. Läs mer här och anmäl dig
  Läs mer
 • Se filmen om glaslaminering

  I delprojektet Tekniska prototyper har fokus varit att ta fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov (leds av RISE Glas), samt studerat funktionsnära värden och BIM (leds av Jönköping University). För glaslaminering köptes en lamineringsmaskin in, vilket varit till stor användning i projektet. Se filmen och fascineras […]
  Läs mer
 • BOOST bjöd på inspiration om Byggande och Boende

  Den 14 november bjöd BOOST på spännande inspirationsdag i Växjö där resultat, slutsatser och diskussioner om framtida möjligheter stod på agendan kring temat byggande och boende. Projektets samverkansparter RISE, Träcentrum, Linnéuniversitetet och Jönköping University deltog, liksom inbjudna deltagare från företag, Tillväxtverket, regionala aktörer och offentlig sektor. Läs mer via länkarna i inslagen nedan om några […]
  Läs mer
 • Två nya forskningsrapporter om affärsmodellsinnovering

        Två nya rapporter har släppts kring ämnet Affärsmodellsinnovering inom projektet BOOST. Emilia Florin Samuelsson har studerat ”Management systems standards and certifications from the perspective of SMEs and the actors around them”, och Mark Edwards har studerat ”Social Sustainability and Housing for Vulnerable Groups in Sweden”. Emilia och Mark hör båda till JIBS/Jönköping […]
  Läs mer
 • Konferensbidrag från delprojektet Metadesign

  Konferensbidrag I delprojektet Metadesign där man inventerat, analyserat och presenterat nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet (leds av Linnéuniversitetet), har forskarna Mathilda Tham, Åsa Ståhl och Sara Hyltén-Cavallius tagit fram två konferensbidrag. Du kan läsa dem genom att länka nedan. Ståhl, Å., Tham, M., Hyltén-Cavallius, S. […]
  Läs mer
 • Nya rapporter i delprojektet Tekniska Prototyper

  I BOOSTs delprojekt Tekniska Prototyper, närmare bestämt i den del av projektet som fokuserar på funktionsnära värden, har forskare från Jönköpings Tekniska Högskola/Jönköping University publicerat nya forskningsrapporter: LEVEL OF EVIDENCE AS A SERVITIZATION IN BIM PROCESS/Fischl, Granath, Johansson Kommunala riktlinjer för särskilt boende – – en jämförande analys av utformningskrav och evidensnivåer en delstudie inom […]
  Läs mer
 • Goda relationer – ett sätt att skapa mer hållbara boenden

  Kan nya, mer gemensamma boendeformer och hem vara ett sätt att bromsa klimatförändringar och social segregation? Ja, delvis, är slutsatsen i boken Oikology – Home Ecologics som är ett resultat av projektet BOOST metadesign. Designforskarna Mathilda Tham, Åsa Ståhl och Sara Hyltén-Cavallius från Linnéuniversitet är redaktörer för boken som ska inspirera alla som vill leva […]
  Läs mer
 • ”Vi borde göra lite mer som i Norge”

  När BOOST-projektet startade 2016 diskuterades många olika sätt att stimulera innovationskraften avseende de prioriterade målgrupperna. I en av dessa diskussionerna kläcktes idén om att närmare studera mångfald i villastaden. Anders Melander (Jönköping University) har studerat ämnet inom BOOST, vilket resulterat i rapporten ”Mångfald i villastäder – ett enfaldigt projekt?”. Studien omfattar dels sekundärmaterial (mediapublikationer, rapporter […]
  Läs mer
 • Inspiration Byggande och Boende 14 november

  Den 14 november träffas vi för att inspireras av alla spännande resultat från projektet BOOST, som står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. I samband med träffen kan du se en utställning med resultat från projektet. Datum: 14 november 2019 Tid: 13.00 – 15.30 Plats: […]
  Läs mer
 • BOOST Metadesign presenterade bok på Bokmässan

  På Bokmässan den 26 september presenterade Mathilda Tham och Åsa Ståhl insikterna från delprojektet Metadesign inom BOOST, samt boken ”Home Ecologics” som arbetats fram inom projektet. Mathilda och Åsa har tillsammans med Sara Hyltén-Cavallius utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv forskat kring nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet. […]
  Läs mer
 • Intern träff i projektet

  Den 24 september hade projektets medarbetare en intern träff för att diskutera resultat och sista delen av projekten. Representanter för de olika delprojekten Affärsmodellsinnovering, Metadesign och Tekniska protoyper fanns på plats. Delprojektet Tekniska Prototyper hade med sig några av prototyperna och förevisade för deltagarna. Inom projektet planeras en extern slutkonferens, mer information om detta kommer.
  Läs mer
 • Historien bakom det lysande glaset

  Du är ute på kvällspromenad och som på en teater ser du vad alla grannarna har för sig och funderar, känns det OK att bli betraktad så här? I tidiga diskussioner i BOOST-projektet funderade man på om fönster skulle kunna lysa trevligt på kvällen för att skydda mot insyn och vara genomskinliga på dagen. Henrik […]
  Läs mer
 • Lamineringsutvecklingen accelererar

  Tankarna på att kunna laminera i laboratorieskala har funnits länge hos glasforskarna på RISE i Växjö. De såg en stor potential att göra snabba experiment med alla möjliga olika sorters glas, laminat och material för att accelerera utvecklingen inom området. I och med BOOST-projektet fick man äntligen möjlighet att skaffa en laboratorievariant av en stor industriell […]
  Läs mer
 • Ny forskningsrapport om knutpunkter och bärande trä-glas i samverkan med industrin

     Michael Dorn vid Linnéuniversitetet har färdigställt en forskningsrapport om knutpunkter och bärande trä-glas inom BOOSTs delprojekt Tekniska Prototyper. Vi ställde några frågor till Michael. Michael, berätta om varför ni valt att studera knutpunkter och bärande trä-glas i träbostäder? . Mitt arbete inom BOOST-projektet delas upp i två områden: knutpunkter och bärande trä-glas element. Rapporten […]
  Läs mer
 • BOOST Metadesign presenterade forskningsrön tillsammans med Nässjö Kommun som informerade om ny stadsdel

     Äldre, migranter och studenter vill ha fler typer av boende än vad som finns på dagens bostadsmarknad. Det är slutsatsen i ett av delprojekten i forskningsprojektet Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt (BOOST). Tillsammans har forskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl från Linnéuniversitetet skapat olika scenarier för hur vi kan bo och […]
  Läs mer
 • Ny studie av boendeerbjudanden till nyanlända, unga och äldre

     BOOST som helhet fokuserar på tre utsatta målgrupper, äldre, unga och nyanlända. Delprojektet Metadesign kartlägger dessa målgruppers behov genom intervjuer och fokusgrupper. I delprojektet tekniska prototyper adresseras målgruppernas behov genom att studera kommuners kravställande på byggare. I denna rapport från delprojektet Affärsmodellsinnovering belyses äldre, unga och nyanlända från ett tredje perspektiv. Utgångspunkten är frågeställningen: […]
  Läs mer
 • Äldre, migranter och studenter vill ha fler typer av boende än vad som finns på dagens bostadsmarknad.

    På Stockholm Furniture & Light Fair presenterade forskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl de resultat som framkommit inom delprojektet Metadesign inom projektet BOOST (Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt). Det är ett av tre delprojekt i BOOST som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, Träcentrum i Nässjö, Smart Housing Småland och […]
  Läs mer
 • Designforskare utmanar idéer om hur vi kan bo

  Äldre, migranter och studenter vill ha fler typer av boende än vad som finns på dagens bostadsmarknad. Det är slutsatsen i forskningsprojektet Metadesign i projektet BOOST. Tillsammans har forskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl skapat olika scenarier för hur vi kan bo och tänka kring boende på nya sätt – scenarier de presenterar […]
  Läs mer
 • Temadag inom BOOSTs delprojekt Affärsmodellsinnovering genomfördes 23/1 kring ledningssystem för kvalitet och miljö

  Ett av delprojekten inom BOOST handlar om affärsmodellsinnovering vilket innebär att man sätter fokus på förnyelse av små och medelstora företags affärsmodeller. Delprojektet leds av Jönköping University. Inom ramen för delprojektet Affärsmodellsinnovering anordnades på Jönköping University den 23 januari en temadag kring ledningssystem för kvalitet och miljö. Emilia Samuelsson från Jönköping University hade satt samman […]
  Läs mer
 • Temadag om ledningssystem för miljö och kvalitet

  Har ni stått inför situationen att en kund kräver att företaget certifieras enligt en kvalitets- och miljöstandard? Vilka är fördelarna och nackdelarna om du följer uppmaningen? Vilka olika alternativ finns? Hur kan man gå till väga? Är det möjligt att genomföra certifieringen utan hjälp från en utomstående expert? Vilka verktyg finns? Hur uppskattar man kostnaden? […]
  Läs mer
 • Social Innovation Challenge

    Utmaning om social innovation Studenter på tredje året/Bachelor på Jönkoping International Business School/Jonkoping University har jobbat i 8 veckor med att ta fram socialt innovativa lösningar för att hjälpa till att lösa bostadsutmaningen i Jönköping. Fem grupper med studenter skapade fem olika idéer. Några av grupperna riktar sig till studenter, äldre och/eller invandrare (singel […]
  Läs mer
 • BIM förändrar byggbranschen

  BIM, byggnadsinformationsmodellering, är en teknisk revolution som håller på att förändra byggsektorn. Genom att använda BIM kan man spara tid, pengar och material i byggprocessen och skapa byggnader med större värden för både brukare och förvaltare. Peter Johansson, som är doktor vid Tekniska Högskolan i Jönköping, jobbar med forskning kring digitala prototyper, funktionsnära värden och […]
  Läs mer
 • Riktlinjer för äldreboenden varierar

  Orienterbarhet, färgsättning, dagsljus – det är exempel på teman som är särskilt viktiga att ta hänsyn till vid utformningen av boendemiljöer för äldre. Kaj Granath, universitetslektor i arkitektur på avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap vid Tekniska Högskolan i Jönköping, har gjort en analys av kommunala riktlinjer avseende funktionsnära värden för äldreboenden. I analysen har Kaj […]
  Läs mer
 • Workshop med glaslaminering

  I projektet BOOST samverkar Jönköping University, Linnéuniversitetet, RISE och Träcentrum. I mitten av maj hade projektmedarbetarna gemensam workshop på RISE och Linnéuniversitetet i Växjö för workshop. Deltagarna hade fått i uppgift att ta med någonting att laminera, och fick under förmiddagen prova på glaslaminering under överinséende av experter från RISE Glas. Vi fick en stor […]
  Läs mer
 • Mini Innovation Race med tema flyttkedjor och boendekarriärer genomfört inom BOOST under Mitt Europa-dagarna

  Den 7 maj genomfördes ett Mini Innovation Race av BOOST och projektet Innovation Runway som en aktivitet under EU-kampanjen ”Mitt Europa” där ett stort antal EU-projekt í Sverige synliggörs under samma vecka. Boost – boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas, är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete […]
  Läs mer
 • Affärsmodellsinnovation inom byggbranschen – lång väg mellan utvecklare och boenden

  Leona Achtenhagen, Emilia Florin Samuelsson och Anders Melander på Jönköping University har inom delprojektet Affärsmodellsinnovering publicerat en artikel om ”Affärsmodellsinnovation inom byggbranschen – lång väg mellan utvecklare och boenden”. Artikelförfattarna inleder med :”Den svenska regeringens mål är att bedriva en bostadspolitik som ger alla människor i landet en god livsmiljö. Regeringen vill att det byggs minst […]
  Läs mer
 • Hur kan vi skapa rörelse i flyttkedjor och sätta fart på boendekarriärer?

  Hur kan vi skapa rörelse i flyttkedjor och sätta fart på boendekarriärer? Hjälp oss svara på den frågan under en inspirerande öppen innovationsprocess. Den 7 maj samlas vi tillsammans med Innovation Runway kring forskningsprojektet BOOST som satsar på gränsöverskridande samarbeten för boende- och bostadsutveckling. Vi bjuder in dig att delta i ett fyra timmars Mini […]
  Läs mer
 • Bakgrundsstudie Affärsmodellsinnovering: Förtätning av villastaden, Attefallshusen och tillverkarna

  Inom delprojektet Affärsmodellsinnovering har släppts en intressant rapport. I syfte att stimulera affärsmodellsinnovering i svensk träindustri med särskilt fokus på hustillverkning och bostadsbrist för utsatta grupper har en bakgrundsstudie genomförts i tre delar. Första delen tittar på fenomenet ”Förtätning av Villastaden” som anses vara ett lovande sätt att tillgodose bostadsmarknadens växande behov. Därefter följer en […]
  Läs mer
 • Adderade funktioner med hjälp av laminering

  Nu är BOOST lamineringsugn i full gång och vi kan nu att jobba med utveckling och utvärdering. En del exempel på vad vi redan gjort kan du se i vårt prototypgalleri som du hittar här. Exempel på olika typer av kombinationer man kan göra: • olika laminat • olika glastjocklek • olika glastyper • inkapsling av […]
  Läs mer
 • Digitalisering för samhällsbyggandet

  Den 4 december anordnade Smart Built Environment en seminariedag tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping. Under seminariet belystes några av sektorns frågor kring vad digitaliseringen innebär, och praktiska exempel visades. Peter Johansson, teknologie doktor och universitetslektor i byggnadsteknik med inriktning byggnadskonstruktion vid Tekniska Högskolan i Jönköping, som deltar i projektet BOOST, informerade om utbildning och forskning kring […]
  Läs mer
 • Prototyper i glas och trä tas fram för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov

  Sedan förra hösten pågår projektet BOOST, som står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt (med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas). Projektet är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling, med en totalbudget på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer. […]
  Läs mer
 • Insamlade laminat förbereds för provning och utvärdering

  olika laminat för test i lamineringsugn I Smart Housingförstudien ”Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas” förbereds nu prover av olika slags laminat som samlats in för BOOSTs lamineringsugn. Nästa steg blir att utvärdera olika lamineringsprocesser och de olika laminaten. Det här visar ett av många olika steg som genomförs på vägen mot prototyper i delprojektet tekniska prototyper. Kontaktperson: Ingemar […]
  Läs mer
 • Vallastaden i Linköping – Bo- och samhällsexpo 2017

    Tätt, grönt och blandat På rekordtid har 40 aktörer byggt 1000 bostäder i stadsdelen Vallastaden i Linköping och skapat en tät, grön och blandad stadsdel vimlande av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Redan från planeringsstadiet har temat varit ”Människan bygger staden” vilket märks i allt från stadsplanen till varje enskild bostad. När ett fåtal […]
  Läs mer
 • Lamineringsugn som möjliggör unika experiment på plats i Växjö

  Nu är den lamineringsugn för experiment som projektet BOOST köpt in på plats i Växjö, vilket möjliggör unika experiment. Laminering innebär att två eller flera planglas sammanfogas med en eller flera lamineringsfolier mellan glasskivorna. – Det finns ett stort antal sätt att laminera och olika anledningar till varför man laminerar, berättar Krister Falk, RISE Glas. Laminering […]
  Läs mer
 • Workshops i delprojekt Metadesign

    Workshops runtom i Småland i delprojektet Metadesign Inom BOOSTs delprojekt Metadesign genomförs nu under våren workshops på en rad platser runtom i Småland. De riktar sig till unga, äldre och migranter som i workshopform får diskutera och praktiskt jobba kring boende och design. Matilda och Sara, vad har hittills kommit fram som är särskilt […]
  Läs mer
 • BOOST-gänget samlades för workshop

  Nu är BOOST i full gång, vilket blev tydligt när projektledare och projektmedarbetare från de olika delprojekten i mitten av maj samlades på Jönköping University för gemensam workshop. Delprojekten redovisades, och diskussionerna kring samverkan mellan de olika delarna var engagerade och ambitiösa. Inom delprojektet Metadesign pågår workshops med äldre, unga och migranter runtom i Småland, […]
  Läs mer
 • Delprojekt ”Tekniska prototyper” har köpt lamineringsugn

  Ugn för laminering av glas – Det finns ett stort antal sätt att laminera och olika anledningar till varför man laminerar, berättar Krister Falk, projektledare för delprojektet Tekniska Prototyper . I många sammanhang används t ex säkerhets- eller skyddsglas, vilket innebär att två eller flera planglas sammanfogats med en eller flera lamineringsfolier mellan glasskivorna. Lamineringen kan exempelvis göra glaset […]
  Läs mer
 • Årets trender för möbler och belysning visades i Stockholm

  Pastellfärger och kombinationer av material på Stockholm Furniture & Light Fair Årets Stockholm Furniture & Light Fair bjöd i vanlig ordning på mängder av spännande nyheter och en stor dos inspiration. Som besökare kunde man konstatera att trenden 2017 är pastellfärger samt möbler med olika material i kombination: trä, glas, metall, läder, plast etc. Trä […]
  Läs mer