BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Ny forskningsrapport om knutpunkter och bärande trä-glas i samverkan med industrin

  

Michael Dorn vid Linnéuniversitetet har färdigställt en forskningsrapport om knutpunkter och bärande trä-glas inom
BOOSTs delprojekt Tekniska Prototyper. Vi ställde några frågor till Michael.

Michael, berätta om varför ni valt att studera knutpunkter och bärande trä-glas i träbostäder?

. Mitt arbete inom BOOST-projektet delas upp i två områden: knutpunkter och bärande trä-glas element. Rapporten är sammanställningen av arbetet med knutpunkter där vi studerade övergången mellan väggar och bjälklagselement för bostäder. Knutpunkter, alltså sammanfogningen mellan olika element, är nästan alltid komplexa ställen som dessutom måste säkerställa flera uppgifter såsom bärförmågan, ljudisolering och täthet men även monterings- och tillverkningssynpunkter ingår. Genom att slå ihop BOOST-projektet med ett annat pågående projekt, FBBB, finansierad genom BioInnovation, kunde båda statiska och dynamiska fenomen studeras i en större omfattning än som hade annars varit möjligt. En ny försöksuppställning har tillverkats för att kunna genomföra dessa försök som befinner sig nu hos LNU och kommer att användas även framöver. Just nu pågår arbete med bärande trä-glas kompositer. Där tar vi fram olika förslag hur trä och glas kan sammanfogas för att kombinerade funktioner erhålls som t.ex. lastbärandet, ljusinsläpp, fasadbeklädnad och liknande. Här kommer prototyper att skapas i form av ritningar och visualiseringar men även fysiska element kommer att produceras.

Vad var målsättningen med studien?

– Projektets mål var att studera beteendet i knutpunkter och se hur beteendet ändras vid olika varianter av sammanfogning.

Är resultaten de förväntade?

Vi har kunnat se varierande beteendena av de olika varianterna. Principiellt ligger resultaten inom ramen för vad vi förväntat oss, den ”svaga punkten” i förbandet ligger som vi hade tänkt oss. Att vissa varianter har större konsekvenser medan andra inte visar någon förändring är principiellt heller inte oförväntat.

Vilka har fördelarna varit med att kunna göra studien inom innovationsmiljön Smart Housing Småland?

– De parter som samverkar inom BOOST-projektet kommer inte bara från olika universitet utan också från väldigt olika institutioner. Den konstellationen är ovanligt i andra sammanhang, så att det blev den blandningen ser jag som en del av SHS uppdrag och styrka.
En annan fördel är såklart att SHS förbinder akademin och forskningen med näringslivet i regionen. Detta ledde till möten med några av hustillverkarna i närheten och stöd i tillverkningen av våra element. Det vill jag tacka för här!

Vilken möjlig fortsättning ser du?

– En möjlig fortsättning är att studera sådana knutpunkter även mer utförligt, t.ex. i tajtare samarbete med intresserade företag.

Ladda ned hela rapporten här:

Tecnical report_Static and dynamic properties of connections in timber-frame structures