BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Se film eller läs om resultaten från BOOST

BOOST, boende och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, har varit ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande samarbete inom boende och bostadsutveckling mellan RISE, Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitet. Projektet har precis avslutats, och intressanta resultat har framkommit i de olika delprojekten. Se vår film om projektet eller läs om de olika delarna.

Film om projektet

Film om delprojektet Tekniska Prototyper

Om du vill läsa om de olika delprojekten hittar du informationsblad genom att klicka på valt delprojekt nedan.

BOOST som helhet

Delprojekt Affärsmodellsinnovering

Delprojekt Metadesign

Delprojekt Tekniska Prototyper

Delprojekt Tekniska Prototyper BIM