BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Temadag inom BOOSTs delprojekt Affärsmodellsinnovering genomfördes 23/1 kring ledningssystem för kvalitet och miljö

Ett av delprojekten inom BOOST handlar om affärsmodellsinnovering vilket innebär att man sätter fokus på förnyelse av små och medelstora företags affärsmodeller. Delprojektet leds av Jönköping University.

Inom ramen för delprojektet Affärsmodellsinnovering anordnades på Jönköping University den 23 januari en temadag kring ledningssystem för kvalitet och miljö. Emilia Samuelsson från Jönköping University hade satt samman programmet för dagen tillsammans med Peter Landin Qvalify och Lars Persson, Bröderna Perssons Specialsnickeri. Hon säger: – Vi ville sprida kunskaper om ledningssystem för kvalitet och miljö och samtidigt ge deltagarna möjlighet att diskutera frågor kopplat till området. Det har varit värdefull att tillsammans i gruppen prata om möjligheter och utmaningar.

På programmet under temadagen fanns bl a grundläggande kunskaper om kvalitets- och miljöledningssystem, principerna bakom olika system, vägar till certifiering samt hur ett effektivt ledningssystem kan stödja affärsmodellsinnovering.

Har du frågor kontakta Emilia Samuelsson: Emilia.Florin-Samuelsson@ju.se eller Anders Melander anders.melander@ju.se