BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Temadag om ledningssystem för miljö och kvalitet

Har ni stått inför situationen att en kund kräver att företaget certifieras enligt en kvalitets- och miljöstandard? Vilka är fördelarna och nackdelarna om du följer uppmaningen? Vilka olika alternativ finns? Hur kan man gå till väga? Är det möjligt att genomföra certifieringen utan hjälp från en utomstående expert? Vilka verktyg finns? Hur uppskattar man kostnaden? Finns det några vanliga problem som man bör se upp med? Kom och få mer kunskap samt möjlighet att diskutera på temadagen som Jönköpings International Business School och BOOST bjuder in till den 23 januari.

Under temadagen får du bl a information om:
• Grundläggande kunskaper om kvalitets- och miljöledningssystemen FR2000, ISO 9001 och ISO 14001 samt om de principer som ligger bakom ledningssystemen.
• Hur ni kan gå tillväga för att nå en certifiering.
• Nyttan av ledningssystem i den dagliga verksamheten utöver värdet av själva certifieringen.

Du får möjlighet att diskutera kvalitets- och miljöledning samt certifiering med andra företagsledare.

Under andra halvan av temadagen får du som redan arbetar med ett ledningssystem för kvalitet och miljö eller är nära en certifiering, chansen att diskutera olika problem och lösningar kopplade till ledningssystemet med företagare i samma situation, forskare och revisionsledare.

Vi går igenom de olika möjligheter och problem som vanligtvis rapporteras av företag som varit certifierade enligt en ledningsstandard under ett antal år. Baserat på de utmaningar som deltagarna anser viktigast diskuterar vi olika lösningar.

Till inbjudan och anmälan