BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Social Innovation Challenge

 

Utmaning om social innovation
Studenter på tredje året/Bachelor på Jönkoping International Business School/Jonkoping University har jobbat i 8 veckor med att ta fram socialt innovativa lösningar för att hjälpa till att lösa bostadsutmaningen i Jönköping.
Fem grupper med studenter skapade fem olika idéer. Några av grupperna riktar sig till studenter, äldre och/eller invandrare (singel eller familjer). Resultaten av gruppernas arbeten blev innovationer i form av såväl tjänster som nya bostadsprodukter.
Representanter från företag och organisationer som berörs av bostadsutmaningar har träffat studenterna och lyssnat på idéerna. De hjälpte till att utvärdera idéerna med avséende på bl a social, miljömässig och finansiell hållbarhet. Studenterna var mycket väl förberedda för sina presentationer och hade ett stort engagemang för sina idéer. De olika innovationer som presenterades innefattade delar som t ex kombinerat boende för äldre och migranter, utveckling av Attefall-hus, digital plattform för att koppla samman personer som kan hyra ut rum och lägenheter med dem som behöver det, förbyggda modulära bostäder och ombyggnation av befintliga byggnader för ökat antal boendeytor.

Social Innovation Challenge
3rd year bachelor students in Jonkoping International Business School/Jonkoping University have worked for 8 weeks on imagining socially innoative solutions to help solve the housing challenge in Jönköping. Five groups of students created five different ideas. Some of the groups target students, aging population and/or migrants (single or famillies). Some of them imagined a service while others work with companies who offer new housing products.
Representatives from companies and organizations concerned by housing challenges met the students and listened to their ideas. They helped to evaluate the ideas from angels such as social, environmental and financial sustainability.
All the students were very well prepared for their presentations and had great commitment for their ideas. The different ideas that were presented included elements as for example combined elderly/migrant houses, Attefall-houses, digital platform for connecting people that can rent out rooms and apartments to those who need it, prepared modular homes and rebuilding of existing buildings for increased numbers of living areas.

Caroline The/JIBS, Jeanette Rosén/Coompanion, Jenny Jakobsson/CSR Småland och kursledare Guénola Nonet/JIBS var med och höll i arrangemanget kring presentationen av de sociala innovationerna.

Caroline The/JIBS, Jeanette Rosén/Coompanion, Jenny Jakobsson/CSR Småland and course leader Guénola Nonet/JIBS arranged the presentation of the social innovations.