BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Goda relationer – ett sätt att skapa mer hållbara boenden

Kan nya, mer gemensamma boendeformer och hem vara ett sätt att bromsa klimatförändringar och social segregation? Ja, delvis, är slutsatsen i boken Oikology – Home Ecologics som är ett resultat av projektet BOOST metadesign. Designforskarna Mathilda Tham, Åsa Ståhl och Sara Hyltén-Cavallius från Linnéuniversitet är redaktörer för boken som ska inspirera alla som vill leva mer hållbart.

Forskningen från projektet mynnar ut i praktiska råd, som liknar de som finns i hemkunskapen. Relationer är utgångspunkten – om vi skapar eller förbättrar relationer med till exempel grannar kan vi leva mer resurssnålt, öka förståelsen för varandra och minska ensamhet. Boken är en inspiration för de som vill skapa mer hållbara sätt att leva, både privat och i yrkeslivet.

– Det kan vara så enkelt som att alla boende i ett lägenhetshus inte behöver äga varsin borrmaskin. Ett annat exempel är mat, där grannar tillsammans kan odla för att ta ett steg mot att bli lite mer självförsörjande. Många av exemplen är i grunden enkla att genomföra. Det enda som krävs är att vi vågar närma oss varandra och ta steget, säger Mathilda Tham, professor i design.

Allt kan de boende dock inte göra själva. Det krävs nya normer och sätt att se på hur vi lever och bor – till exempel på hur nybyggnationer utformas och anpassas för att underlätta för hållbara val och livsstilar.

– Deltagarna i projektet efterfrågar bland annat bättre möjligheter att odla i anslutning till hemmet, platser för att kunna umgås med grannar samt större flexibilitet i bostaden och bostadsområdet. De vill ha ett boende som kan möta växlande behov, och där är vi inte idag. Men vi hoppas att Oikology är ett steg i den riktningen, säger Mathilda.

Om boken: 152 sidor, utgiven på Linnaeus University Press. Format ringbunden bok och Ebok.

Kontakt för mer information samt om du vill beställa boken: Mathilda Tham, projektledare: mathilda.tham@lnu.se

Kontakt för mer information om BOOST: Ulrika Wikander, kommunikatör i projektet: ulrika@tracentrum.se