BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

Metadesign

För ett brett perspektiv på att bygga, bo och leva

Detta delprojekt inom BOOST, som leds av Linnéuniversitetet, fokuserar på Metadesign och ett brett perspektiv på att bygga, bo och leva.

Vad är då ”metadesign”? Jo, svarar Mathilda Tham som är professor i design och Sara Hyltén-Cavallius som är lektor vid institutionen för design vid Linnéuniversitet, -Metadesign är ett arbetssätt som syftar till att utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv ge en systematisk och holistisk förståelse av boendet. Närmare bestämt ska designforskarna inventera, analysera och presentera nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet.

– Vi vill se byggandet, boendet och levandet ur ett bredare perspektiv där man tar till vara på mångfalden i befolkningen, säger Mathilda och Sara. Miljömässiga, ekonomiska och socio-kulturella faktorer ska samspela med varandra i syfte att skapa ett så hållbart samhälle som möjligt.

Förhoppningen är att regionens bostadsaktörer i framtiden skall kunna arbeta i samklang med FNs hållbarhetsutvecklingsmål.

Kontakt

Mathilda Tham, professor i design, projektledare Metadesign BOOST,
Institutionen för design, Linnéuniversitetet: mathilda.tham@lnu.se

 


Sara Hyltén-Cavallius, lektor, projektledare Metadesign BOOST,
Institutionen för design, Linnéuniversitet: sara.hylten-cavallius@lnu.se