Partners

Smart Housing Småland var en innovationsarena där forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete initieras och genomförs i samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi under ett decennium. Innovationsarenan samlade ett stort antal aktörer som finansiärer, medfinansiärer och forskningsgenomförare:

Huvudfinansiärer

Medfinansiärer (branschorganisationer)

Regionala forskningsgenomförare