Partners

Smart Housing Småland är en innovationsarena där forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete initieras och genomförs i samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi. Innovationsarenan samlar ett stort antal aktörer som finansiärer, medfinansiärer och forskningsgenomförare:

Huvudfinansiärer

Medfinansiärer (branschorganisationer)

Regionala forskningsgenomförare