Projekt

Smart Housing Smålands arbete syftade till att stödja forskning, utveckling och innovation och det skedde framför allt genom att stödja processen att utveckla en idé till ett projekt. Vi tog fram en modell för den processen vid namn: Innovationsprocessen.

Målsättningen var att få snöbollen i rullning, det vill säga att stödja utvecklingen av en projektidé till en ansökan om finansiering för ett projekt, bygga en prototyp för att testa och visa på något nytt eller göra en förstudie för att undersöka bärkraften hos en idé – som sedan kunde utvecklas till ett större projekt. Förhoppningen var att utveckla prototyper och projekt som väckte intresse och nådde framgång på ett sådant sätt att de fortsätte att utvecklas även efter att den direkta kopplingen till Smart Housing Småland.

Alla projekt
Avslutade projekt (75)
Kommande projekt (0)
Pågående projekt (0)
Mallar (0)
Projektrapporter (54)
2023-04-03

Slutrapport trägrundläggning - förstudie av fossilsnålt byggande

Läs mer ›
2022-09-28

Innovativt projekt om framtidsprototyp för klimatsmarta och uppkopplade byggnader

Läs mer ›
2022-09-28

Klimateffektiva golv via smartare materialkombinationer

Läs mer ›
2022-09-28

Digital styrning av värdekedjor för hållbara livsmiljöer

Läs mer ›
2022-06-16

Samband mellan styvhet och ändring av fukthalt i KL-trä vid låg mekanisk belastning – förstudie

Läs mer ›
2022-06-16

Glas och trägrund – Förutsättningar, utmaningar och begränsningar för ett systemskifte inom byggandet med en utfasning av betonggrunder

Läs mer ›
2022-06-16

Samskapande för en ny stadsdel för hållbara, attraktiva och inkluderande platser – Fallstudie Jamtli

Läs mer ›
2022-06-16

Med sikte på moderna, anpassningsbara bullerskärmar i trä genom projektet ”Utveckling av adaptiva produkter genom designprocess”

Läs mer ›
2022-02-17

Stationssamhälle 2.0 - en förstudie med 5 småländska kommuner

Läs mer ›
2022-02-15

Trävarulogistiklyftet 2025

Läs mer ›
2022-02-15

PLM-system för systemintegration och smart tillverkning i småhusindustrin

Läs mer ›
2022-02-15

Stationssamhällen 2.0

Läs mer ›
2022-02-15

Sjukhus med modern träbyggnadsteknik

Läs mer ›
2022-02-15

Biobaserad lösullsfyllning – en förstudie

Läs mer ›
2021-11-19

En arena som ger konkreta resultat

Läs mer ›
2019-11-11

Auralisering i VR för trähustillverkning

Läs mer ›
2019-08-29

Utveckling av standardtest för klassificering av brandprestanda hos limfog i KL-trä

Läs mer ›
2019-08-22

Brandteknisk beskrivning av två koncepthus i byggnadsklass Br0

Läs mer ›
2019-08-21

Smart Urbant Boende, Växjö

Läs mer ›
2019-08-06

Glasfasad – ny produkt för trähus

Läs mer ›
2019-08-06

Flervåningshus i KL-trä utan gipsskivor

Läs mer ›
2019-06-26

Förband för höga trähus – brandmotstånd 90-120 minuter

Läs mer ›
2019-06-26

Höga hus i trä - konceptstudier

Läs mer ›
2019-06-20

En lärande, digitaliserad besiktningsprocess

Läs mer ›
2019-06-13

Glas på trä för fasader med lågt underhåll

Läs mer ›
2019-05-09

Korrosion av planglas inom byggbranschen kopplat till betong

Läs mer ›
2019-04-05

Förstudie för Testbädd Belysning i Kiruna (TBiK)

Läs mer ›
2019-03-29

Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö

Läs mer ›
2019-02-13

Stärka kommuners arbete med Agenda 2030

Läs mer ›
2019-02-06

Trä i curtain-wall fasader

Läs mer ›
2019-02-05

Optimerat brandskydd av massiva trästrukturer

Läs mer ›
2019-02-01

Säkra och hållbara byggkomponenter i trä och glas

Läs mer ›
2019-01-16

Undersökning av innovativ förbandteknik för större konstruktioner av konstruktionsvirke

Läs mer ›
2019-01-15

Fuktsäkerhet vid massivträbyggande

Läs mer ›
2019-01-07

Glas för aktiv ljuddämpning i kontorsmiljö

Läs mer ›
2018-12-20

Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas

Läs mer ›
2018-11-01

Kvalitetshöjning av glas – Icke-förstörande provning av glasets hållfasthet

Läs mer ›
2018-08-17

Brandtekniska lösningar i trähus - kunskapsläge

Läs mer ›
2018-06-27

Flexitrappan – trä, glas och belysning i förening

Läs mer ›
2018-06-26

Möjligheter för multifunktionella fönster i flerbostadshus – teknik och affärsmodeller

Läs mer ›
2018-06-24

Brandbeständiga limfogar för bärande träkonstruktioner

Läs mer ›
2018-06-21

Limmad balk av sidobräder – förstudie kring tekniska egenskaper och marknadsförutsättningar

Läs mer ›
2018-04-05

Augmented Reality i trähustillverkning

Läs mer ›
2018-02-05

Tysta Offentliga Rum

Läs mer ›
2018-01-24

Utveckling av innovativ och hållbar inredning - Innovation Square

Läs mer ›
2018-01-02

Kartläggning av marknadens flexväggar för det anpassningsbara boendet

Läs mer ›
2017-11-30

High6 - trä och glas i kombination med digitala plattformar

Läs mer ›
2017-11-22

Användarorienterade affärsmodeller i trähusbranschen – kartläggning och utveckling

Läs mer ›
2017-10-30

Alla talar om boende

Läs mer ›
2017-10-25

Integrerat ljud i duschvägg

Läs mer ›
2017-09-11

Hållbara geometrier: träfiberförstärkta biokompositer optimerade för 3D-skrivning

Läs mer ›
2017-03-20

Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö

Läs mer ›
2017-03-09

BOOST – Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt

Läs mer ›
2017-01-18

GreenRoofExplore

Läs mer ›
2017-01-18

Förstudie – ny glasgång för Kulturparken Småland

Läs mer ›
2016-12-14

Automatiserad inblåsning av minerallösull i stället för mineralullsskivor

Läs mer ›
2016-10-17

Produktion av CLT i södra Sverige

Läs mer ›
2016-08-12

Spontangranulering av härdade glas

Läs mer ›
2016-07-01

FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys

Läs mer ›
2016-06-28

Det åldersbeständiga boendet

Läs mer ›
2016-06-08

Underlag för användning av solceller i höga modulbyggnader

Läs mer ›
2016-04-15

Lösullsisolering istället för mineralullsskivor

Läs mer ›
2016-03-24

Unika fönster: rationell produktion av obegränsad valfrihet

Läs mer ›
2015-12-11

Additiv teknik som möjliggörare i industriell trähustillverkning

Läs mer ›
2015-08-14

Solar Film (Sofi): Laminering av organiska solceller

Läs mer ›
2015-08-12

Laserskärning av planglas

Läs mer ›
2015-07-03

Kartläggning transparent intelligens

Läs mer ›
2015-04-02

Office of the Future – Efficient Coordination, Collaboration and Knowledge Sharing in Enterprises

Läs mer ›
2015-01-19

Marknadsanalys / förutsättningar för transparent intelligens i bostadstillämpningar

Läs mer ›
2014-10-10

Bostadsprotoyp 1.0

Läs mer ›
2014-09-20

Biobaserade byggmaterial

Läs mer ›
2014-08-07

Etablera prototypverkstad för produkter och komponenter med trä och glas

Läs mer ›
2014-08-07

EU-ansökan Solar-ERA-NET - Projekt: LIMES (Light Innovative Materials for Enhanced Solar Efficiency)

Läs mer ›
2014-08-07

Öppen innovation för affärsutveckling

Läs mer ›
2014-08-07

Förstudie entreprenöriell produktframtagning för industriellt byggande

Läs mer ›
2014-08-07

Små prototyper av olika aspekter av transparent intelligens för träbyggande (biobaserade material)

Läs mer ›
2014-08-07

Vilka skall vi bygga för och hur vill de bo?

Läs mer ›
2014-08-07

Akustik i bostäder med mycket glasytor

Läs mer ›
2014-08-07

Byggnaders ljusinsläpp i förändring

Läs mer ›
2014-05-07

Förberedelser Horizon 2020

Läs mer ›
2014-05-07

Offentlig innovationsupphandling

Läs mer ›
2014-05-07

Smart automation i framtidens trähusfabrik

Läs mer ›
2014-05-07

Internationalisering i trähusbranschen – en beskrivande studie

Läs mer ›
2014-05-07

Bostadsprototyp 1.0 – framtagning av koncept

Läs mer ›
2014-05-07

Värme- och ljudisolerande ytterbåge för inåtgående fönster

Läs mer ›
2014-05-07

iGlass

Läs mer ›
2014-05-07

Genusaspekter på boendebehov

Läs mer ›