Glas för aktiv ljuddämpning i kontorsmiljö

Under de senaste åren har det skett en akustisk revolution. Insikten om ljudlandskapets betydelse för hälsa, kreativitet, och prestationsförmåga har slagit igenom. Arbetsplatser och andra miljöer inreds inte längre bara för att se bra ut, utan också för att låta bra.

I den nya Smart Housing-förstudien ”Glas för aktiv ljuddämpning i kontorsmiljö” ska man studera just hur glas kan användas för aktiv ljuddämpning.

Sedan tidigare finns grundläggande kunskap om att planglas kan fungera som ett högtalarelement tillsammans med en vibrationsöverförare. Detta har med framgångsrikt resultat undersökts i en tidigare förstudie ”Integrerat ljud i duschvägg”.

Nu ska man bygga vidare på den kunskap som tagits fram och istället använda ”glas-högtalaren” för aktiv ljuddämpning.

Företaget Abstracta vill få fram ett beslutsunderlag för om man ska introducera aktiv ljuddämpning i sin serie Plenty Pod som är små flexibla rum som gör det möjligt att dra sig undan för samtal i annars öppna miljöer där man kan störa och störas av andra.

Nu ska man fördjupa förståelsen för vilka parametrar som påverkar de akustiska egenskaperna som:
• Tjocklek och storlek på glas
• Lamineringsmaterial
• Infästning av glas
• Placering och antal vibrationsöverförare på glaset

När man kommit fram till den mest fördelaktiga konstruktionen planerar man att ta fram en prototyp med aktiv ljuddämpning som skulle kunna användas i en Plenty Pod. En marknadsanalys ska undersöka om mervärdet uppväger merkostnaden.

Projektledare: Henrik Tryggeson, RISE Glas, henrik.tryggeson@ri.se

Medverkande: Abstracta, GFAB, RISE Glas och RISE Ljud och Vibration