Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Om oss

Accelerator och katalysator

Smart Housing Småland är en accelerator och katalysator för näringslivet och en motor i det regionala innovations- och tillväxtsystemet formerat kring Smålands styrkeområden trä och glas.

Uppgift
Vår uppgift är att stärka regionens konkurrenskraft och hållbar tillväxt genom att skapa goda samarbeten mellan samhällets alla aktörer både på ett nationellt och internationellt plan. Det gör vi bland annat genom våra erbjudanden inom innovation & utveckling, projekt, temagrupper, lärande och internationalisering.

Utmaningar
Smart Housing Småland möter ett flertal utmaningar; behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart. Vi bygger i samverkan med näringsliv, akademi och offentlighet en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.

Vinnväxt-vinnare
2013 blev vi en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxttävling och fick tio års finansiering med målet att etablera en nationellt och internationellt stark och attraktiv innovationsmiljö.

Organisation
Smart Housing Småland leds av RISE Research Institutes of Sweden i tätt samarbete med Träcentrum, vår styrgrupp och referensgrupp. I satsningen står även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Verksamhetsberättelser

Ladda hem verksamhetsberättelserna här:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013