FRÅN SMÅLAND TILL VÄRLDEN!

Smart Housing Småland var en innovationsarena i vilken forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete initierats och genomförts i samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi under ett decennium.

Hur summeras 10 års arbete? Dessutom 10 år i en innovationsmiljö där arbetet per definition skall vara föränderligt, nyfiket, framåtsyftande? Vi har gjort vårt allra bästa med att försöka summera ett decennium av arbete som resulterat i en avslutande publikation. Här finns en blandning av intervjuer med nyckelpersoner, beskrivningar av de tre olika delperioderna och flera nedslag i projekt och temaområden.

 

Publikationen hittar du här:

SHS_Publikation slutrapport_2023 (länk, A4 pdf.)
SHS_Publikation slutrapport_2023 (länk, tillgänglighetsanpassad pdf.)

 

Effektanalysen

Vi har även summerat Smart Housings 10-åriga historia genom en effektanalys. Nedan kan du se filmen om den tioåriga utvecklingsresan med Magnus U Falk, Tomas Nord & Göran Andersson. Rapporten kommer att läggas upp senare.

SHS_Effektanalysen (presentation från filmen att ladda ned, pdf.)

 

Jubileumskonferensen

Under ledning av moderator Johan Wester, gick Smart Housing Smålands summerande jubileumskonferens av stapeln den 6 oktober. Upp till 75 deltagare var på plats och fick ta del av både ett decennium av kunskap, liksom inspiration för framtiden.

Höglandshotellet i Nässjö stod som värd för Smart Housing Smålands jubileumskonferns när ett generöst antal deltagare var på plats, liksom talare och paneldebattörer. Ett 15-tal SHS-projekt lyftes i både panelsamtal och fördjupningspass. Eftermiddagen modererades av Johan Wester, känd från humorprogrammet Hipp Hipp i SVT och en erfaren moderator inom samhällsbyggnads- och näringslivsområdet som rör framtiden och vetenskapens roll. Det blev en entusiastisk eftermiddag med energigivande och intressanta samtal mellan nyckelpersoner från företag, regioner och organisationer som på ett eller annat sätt knutit sig an till Smart Housing projekt, samt en tillgänglig utställning och workshops för alla deltagare. Dagen avrundades med en festlig 3-rätters middag för alla medverkande.

Se foton och läs vad de medverkande tyckte om konferensen här!
Nedan finns filmklipp på olika nedslag från konferensen.


Mer från Smart Housing Småland till världen!