2023-10-11

Från Småland till världen!

Under ledning av moderator Johan Wester, gick Smart Housing Smålands jubileumskonferens av stapeln i fredags den 6 oktober. Upp till 75 deltagare var på plats och fick ta del av både ett decennium av kunskap, liksom inspiration för framtiden.

Höglandshotellet i Nässjö stod som värd för Smart Housing Smålands jubileumskonferns när ett generöst antal deltagare var på plats, liksom talare och paneldebattörer. Ett 15-tal SHS-projekt lyftes i både panelsamtal och fördjupningspass.

– Det blev en inspirerande dag i högt tempo, bra tid för mingel och väl genomförda fördjupningspass under dagen, sammanfattade moderator Johan Wester konferensdagen.

Förutom panelsamtal och fördjupningspass, fanns det även tid för framtidsspaning med Emma Hult från IQ samhällsbyggnad och Tomas Alsmarker från Svenskt trä. De resonerade om olika faktorer som påverkar vad och hur vi kommer att både bygga och inte bygga fram emot 2050 i samhällen och städer.

– Samhällsbyggnadssektorn har stora utmaningar, men också väldigt många möjligheter. Det har inte minst tio år av Smart Housing Småland visat. Nu måste vi ta lärdom och jobba vidare, sa Emma Hult om sin medverkan på konferensen.

Flera av projekten och processerna kommer att leva vidare när SHS nuvarande finansiering avvecklas inom kort. Dessa projekt fick deltagarna höra om och i tre fall fördjupa och diskutera lite mer ingående i de valbara passen.

Se filmer från de olika blocken här!