Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Medverka

Vi söker människor, företag och organisationer som vill vara med och utveckla framtidens smarta boende. Det finns olika sätt att delta från att prenumerera på nyhetsbrevet, delta i olika aktiviteter till att vara med i till exempel temagrupper eller projekt.

Temagrupper

Vi har några olika temagrupper som rullar och kan starta ännu fler vid behov. Läs mer om temagrupperna här.

Har du projektidéer?

Kontakta oss. Tillsammans skapar vi nya affärsmöjligheter.

Smart Housing Smålandprojekt ska stötta uppbyggandet av innovationsmiljön genom att sträva mot visionen och målet.

Vision: Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö för smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Mål: Skapa smartare byggande genom att främja innovation och kunskapsutbyte inom områdena trä och glas.

Förstudie-/affärsutvecklingsprojekt

Det är öppet för alla att föreslå Smart Housing Smålandprojekt men minst följande parter ska vara med:
– ett företag och en akademi/institut i Småland eller
– mer än en akademi/institut i Småland

Högre prioritet ges till projektförslag som utvecklar innovationsmiljön genom:
– öppna projekt
– flera företag involverade
– en hög andel egen företagsinsats bedöms positiv.

Smart Housing Småland ska främst finansiera kostnader för medverkan från akademier/institut i projekten som stöd till deltagande företag. Även kostnader för konsulter/arkitekter kan finansieras om dessa inte har eget affärsutvecklingsintresse i projekten. Företag förväntas delta med in-kind (eget arbete och/eller andra direkta kostnader för genomförande av projektet).

Prototyper kan användas för att demonstrera och kommunicera viktiga resultat och där det behövs ingå i ett projekt.

Vanligtvis har förstudie-/affärsutvecklingsprojekt en finansiering från Smart Housing Småland på 100 000-200 000 kr. Projektet ska bidra med in-kind motsvarande minst samma summa som söks.

Hur du går tillväga
Skriv en ansökan i mallen för förstudie-/affärsutvecklingsprojekt som du hittar här. Bolla gärna din idé med oss innan du skickar in ansökan.

Såddfinansiering till FoI-projektansökningar

Smart Housing Småland kan också bidra med såddfinansiering till att skriva FoI-projektansökningar till forskningsfinansiärer då det gäller projekt som stöder byggandet av innovationsmiljön och ovanstående vision.

Minst en akademi eller ett institut i Småland ska vara part i det planerade FoI-projektet och gärna ett eller flera företag/offentliga organisationer i Småland.

Vanligtvis uppgår såddfinansiering från Smart Housing Småland till 20 000-50 000 kr. Maximalt 50 % av ansökningskostnaden täcks.

Hur du går tillväga
Skriv en ansökan i mallen för såddfinansiering som du hittar här. Bolla gärna din idé med Kirsi Jarnerö innan du skickar in ansökan om såddfinansiering.