Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Kontakt

Processledning

 • VERKSAMHETSLEDNING
 • Kirsi Jarnerö, biträdande processledare RISE 010 516 62 49 E-post
 • Linn Persson, ekonomi RISE 010 516 50 54 E-post
 • Christina D Nordström, adminstration RISE 010 516 53 42 E-post
 • Louise Quistgaard, kommunikation RISE 0725 00 65 81 E-post
 • Magnus U Falk, Fokus samhälle RISE 010 516 50 37 E-post
 • Marie Johansson, Fokus kunskap & innovation RISE 010 516 62 51 E-post
 • Krister Falk, Fokus näringsliv RISE 10 516 63 64 E-post
 • STYRGRUPP
 • Kristina Alsér, ordförande Mercatus Engineering
 • Joakim Pohlman Region Kronoberg
 • Johan Blixt Vida AB
 • Linda Camara Tengbom
 • Anders Carlsson A-hus AB/Derome
 • Anders Isaksson Hancap AB
 • Mats Jägstam Jönköping University
 • Ann-Charlotte Larsson Linnéuniversitetet
 • Karin Lindskog Glasbranschföreningen
 • Kristina Mjörnell RISE Affärsutveckling
 • Helena Nilsson Region Kalmar län
 • Lars Sandberg Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Peter Stenfelt Myresjöhus AB/OBOS Sverige AB
 • REFERENSGRUPP
 • Anders Isaksson, ordförande Hancap AB
 • Jörgen Häll Svensk Planglasförening
 • Mats Jackson Jönköping University
 • Gunnar Bolmsjö Linnéuniversitetet
 • David Johnsson Trä- och möbelföretagen
 • Susanne Rudenstam Träbyggnadskansliet