2024-05-03

Mer från Smart Housing Småland till världen!

Presentationerna av projekt och förstudier under Jubileumskonferensen 6 oktober  i Nässjö visade på fortsatta behov och krafter för att fortsätta den kunskapsutveckling och innovation som påbörjats i olika former med stöd av Smart Housing Småland.

Någon av de som var med då och några fler verksamheter har berättat kort om bakgrunden och hur arbetet fortsätter efter att Smart Housing Småland nu har avslutats – inspelningarna nedan!

Flera av verksamheterna som finns med går att kontakta för att på olika sätt ta del av arbetet och/eller slutresultatet nu i framtiden och vi hoppas dessa samtal skall ge både företag, akademi och offentliga aktörer skäl att hålla kontakten och arbeta vidare! Samtalsledare från Smart Housing Småland är magnus.u.falk@ri.se

Du hittar vår summering av Smart Housing Småland 10 år och inspelningarna från Jubileumskonferensen som nämns ovan här!