Unika fönster: rationell produktion av obegränsad valfrihet

Additiv tillverkning eller 3D-printning används främst för produkter som tar lång tid att tillverka eller då man vill minska mängden material i en komponent.

I projektet utforskades vilken/vilka komponenter i fönstertillverkningen (processkartläggning) som skulle kunna vara ekonomiskt lönsamt för Kronfönster att tillverka med additiv teknik. Det visade sig att det finns potential att framställa vissa komponenter till acceptabel kvalitet och till en betydligt lägre kostnader än idag.

Nu är industriparterna intresserade av att gå vidare och testa och utvärdera de komponenter som tillverkats både klimat- och hållfasthetsmässigt. Man vill även fördjupa sig i själva processen.

Kärngruppen i projektet har bestått av Kronfönster, BLB industries, Swerea IVF och Glafo (projektägare).

Projektledare: Parisa Sehati, parisa.sehati@glafo.se, 010-516 63 58

Läs mer om projektet här.