Offentlig innovationsupphandling

Se projektrapport

I projektrapporten ”Innovationsupphandling – ett verktyg för framtidens smarta boende och byggande” av Sara Modig och Åsa Minoz, ModigMinoz, ger man en sammanställning av befintligt kunskap om innovationsupphandling. Man pekar på att en innovationsupphandling inte behöver vara svår och ger goda råd och exempel på hur man kan komma igång med detta.

Innovationsupphandling…
…innebär upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer.
Det omfattar
– del upphandling som sker på ett sådant sätt att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling
– dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.

Erfarenheter och utmaningar i regionen
Man genomförde en workshop där man samlade erfarenheter  och utmaningar kring innovationsupphandling hos företag och offentliga verksamheter och detta beskrivs också i rapporten under rubrikerna:
– Öka kunskapen om innovationsupphandling
– Utveckla dialogen mellan upphandlare och linjen
– Utveckla samordningen mellan olika aktörer
– Öka kännedomen om Smart Housing Småland i befintliga nätverk
– Smart Housing har en roll att fylla

Projektledare: Erik Ciardi, Regionförbundet i Kalmar län