Vilka skall vi bygga för och hur vill de bo?

Se projektrapport

Resultatet visar att det finns fyra tydliga grupper som idag har svårt att hitta bra bostadslösningar på den svenska bostadsmarknaden: ungdomar, familjer med många barn, nyanlända flyktingar och äldre personer som söker ett mindre boende.

I ett vidare perspektiv går det att vända frågan tillbaka till producenterna: vem vill ni bygga för? Det finns tillgängligt empiriskt material som gör det möjligt för en kreativ bostadsproducent att identifiera nya konsumentgrupper på bostadsmarknaden, och skräddarsy lösningar riktade till den valda målgruppen.

Merparten av Sveriges kommuner rapporterar om brist på hyresrätter, i synnerhet i storleken 1-2 RoK. Ungdomar söker ytsnåla och ekonomiskt överkomliga lägenheter, gärna i centrala lägen. För barnfamiljer handlar det om yteffektiva och praktiska lägenheter som fungerar för vardagslivets behov. Nyanlända flyktingar söker främst lägenheter i flerbostadshus, men utöver det verkar de behoven inte vara uttalade eller kartlagda. De äldre vill ha ett bekvämt, lättskött och yteffektivt boende med hög tillgänglighet, gärna med tillgång till service.

Ur ett allmänt brukarperspektiv finns det tydliga önskemål om bostäder med god möblerbarhet, tillräcklig förvaring, och välplanerade kök och badrum med plats för nödvändig utrustning. Uppskattade kvaliteter är trygga, bekväma, ljusa och luftiga lägenheter med tillgång till balkong eller terrass.

Underlaget i rapporten visar också att värderingsförskjutningar i samhället öppnar för nya definitioner av bostadskvalitet. Mer lättrörliga konsumenter söker flexibla och differentierade kontraktsformer, och en ny generation relativt välbeställda och friska pensionärer är beredda att fortsätta att konsumera, och har resurser att betala för service och tjänster som komplement till boendet på ett sätt vi inte sett tidigare.

Fortsättning
I ett fortsatt arbete skulle man kunna kartlägga och analysera innovativa bostadslösningar ur ett producentperspektiv, och fortsätta att utveckla metoder för kunskapsåterföring från konsument tillbaka till projekteringsskedet.

Projektledare: Kaj Granath, Högskolan i Jönköping