Innovativt projekt om framtidsprototyp för klimatsmarta och uppkopplade byggnader

Nytt innovativt projekt är på gång och som handlar om att skapa en framtidsprototyp för framtidens klimatsmarta och intelligent uppkopplade byggnader och stadsdelar. Och vägen dit sker via regional dialog, forskning och utbildning med innovationspotential hos näringslivet i Småland.

Pågående krig, dess efterverkningar tillsammans med pandemins följder och diskussioner kring länders energiförsörjning är tillsammans högst närvarande orosmoln i Europa och världen just nu. Detta samtidigt som tidsramarna minskar för att åstadkomma en snabb hållbar omvandling av våra byggda miljöer, urbana citykärnor och stadsdelar.

Intelligent uppkopplade byggnader

Smarta lösningar inom energisektorn och utvecklingen av modern teknik kopplat till Artificiell Intelligence (AI) är högst angelägna områden inom den nödvändiga omställningen. Faktum är att det saknas konkreta exempel i Smålandsregionen på hur framtidens byggnader och stadsdelar kan vara designade och utvecklade med material såsom trä och glas. Och även hur de kan vara uppkopplade på ett intelligent sätt och att nollenergilösningar redan nu kan tillämpas via innovativ och ny teknologi.

Det övergripande målet med projektet är att skapa underlag för framtidens klimatsmarta och intelligent uppkopplade byggnader och stadsdelar genom regional dialog, forskning och utbildning med innovationspotential hos näringslivet i Småland.

Förstudien som är på gång utgör ett första steg på vägen mot ett större innovativt genomförandeprojekt. Målet med förstudien är att undersöka och identifiera former och kompetenser inom Smålandsregionen för att kunna realisera en prototyp för klimatsmarta och intelligenta uppkopplade byggnader.

Solar Decathlon for Housing

Intention med den senare prototypen är att delta i ett kommande Solar Decathlon for Housing (SDH) projekt. SDH är en innovationstävling där lag från universitet i olika länder i Europa deltar för att presentera nya innovativa sätt designa, bygga och realisera hållbara, smarta, energieffektiva och solcellsdrivna hus. Dessa lag består av forskare och studenter.

SDH genomförs vartannat år i olika städer i Europa med liknande fokus och tio tävlingsområden (t.ex. arkitektur, byggkonstruktion, energisparande, kommunikation och social medvetenhet, grannskapsintegration och påverkan, innovation, cirkularitet och hållbarhet, komfortförhållanden, husets funktion, och energibalans). År 2022 genomförs SDH i Wuppertal i Tyskland med fokus på renovering.

Jönköping Tekniska Högskola (JTH) har en tradition av egenbyggda solcellsbilar till tävlingen World Solar Challenge. I detta projekt är avsikten att utveckla denna tradition till att även inkludera SDH för den byggda miljön och livskvalitén. JTH har mycket kunskap och erfarenhet som gäller projekteringen för World Solar Challenge som vi kan använda för SDH.

I förstudien sker en analys av olika aspekter av SDHs tävlingsområden tillsammans med regionens aktörer, som går via Future Workshops (Jungk & Müllert, 1987) för att utveckla konceptet för framtidens genomförandeprojektet. Förstudien för framtidsprototypen kommer att inkludera konceptet av en lärandeplattform för industriella, samhälleliga och politiska intressenter som ett innovationsprojekt.

Den största skillnaden mellan detta projekts konceptuella prototyp och ett living lab (utställningsprodukt) är att konceptet inkluderar den fysiska miljön som ett aktivt lärande nav och distribuerar kunskap bland de intresserade i form av utställning med inbyggd interaktion.

Förväntade resultat av förstudien:

  • Ett konsortium av regionala aktörer som Jönköping Energi, JTH, träbygg/trähus‐ och glasföretag, sensorföretag och andra parter inom näringslivet som gemensamt delar intresset av framtidens byggnader och är med och påverkar utvecklandet av prototypen.
  • Identifiering av kunskapsbehov i konsortiet för att möjliggöra designen och realisering/produktion av prototypen.
  • Etablera konceptet för prototyper. Det finns olika former för en prototyp, exempelvis påbyggnadsmoduler, flexibla moduler, renovering, nybyggnation.

Läs slutrapporten här: SHS_framtidsprototyp för klimatsmarta och uppkopplade byggnader_rapport

Projektledare: Géza Fischl, Universitetslektor, Tekniska Högskolan Jönköping, geza.fischl@ju.se

Projektdeltagare:
Kerstin Johansen, Biträdande professor, JTH – stöd inom genomförande av projektet och utveckling av genomförandeprojekt
Malin Löfving, Adjungerad lektor, JTH samt projektledare Träcentrum –deltagare i genomförandet av projektet, kontakt med trähus-, träbygg- och glasföretag.
Jenny Kongseryd, Jönköping Energi, Chef Affärs- och verksamhetsutveckling
Christoffer Ohlander, Jönköping Energi, Affärs- och verksamhetsutveckling

 

 

 

 

 

 

Från vänster: Géza Fischl (JTH), Malin Löfving(JTH), Kerstin Johansen (JTH), Jenny Kongseryd (JE), Glenn Lunell (JE)