Värme- och ljudisolerande ytterbåge för inåtgående fönster

Målet är att ta fram ett nytt bågkoncept som kan implementeras som standard i produktserien. Resultatet är sekretessbelagt.
Projektledare: Andreas Palmquist, Inwido
Projekttid: 1402-1410