Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Värme- och ljudisolerande ytterbåge för inåtgående fönster

Målet är att ta fram ett nytt bågkoncept som kan implementeras som standard i produktserien. Resultatet är sekretessbelagt.
Projektledare: Andreas Palmquist, Inwido
Projekttid: 1402-1410