Laserskärning av planglas

Se projektrapport

Laserskärning av glas är ett relativt nytt område samtidigt som utvecklingen av tunna starka glas med nya applikationer går väldigt fort och kräver bra bearbetningsmetoder.

I förstudieprojektet ”Laserskärning av planglas” ges en översikt över de olika tekniker (traditionell, vatten- och laserskärning) som används för att skära eller bearbeta planglas. Sedan gör man en djupdykning i de olika lasertekniker som finns.

Olika lasertekniker

  • Koldioxidlaser som använts för att skära displayglas till mobiler.
  • Ablation där man kan göra ännu snävare kurvliner än med koldioxidlaser och även göra mönster inne i glaset.
  • Pikosekundlaser som kan bearbeta kemiskt härdade glas.

Laserskärning ger flera olika möjligheter till förbättrade produktionsprocesser, bland annat förbättring av glasets styrka, bearbetning av ytbeläggningar och förbättrad vidhäftningsförmåga mot andra material.

Fortsatt arbete
Nu går man vidare och undersöker möjligheterna att använda laser för glas i byggtillämpningar. Det skulle kunna vara för att förbättra vidhäftningsförmågan eller göra mönster i beläggningar för ökad mobiltäckning inomhus.

Deltagare
Glafo, glasforskningsinstitutet (projektägare), GFAB, Forserum Safety Glas, Inwido och  Swedish Waterjet Lab

Projektledare
Jerry Eriksson, Glafo, jerry.eriksson@glafo.se, 010-516 63 55