Lösullsisolering istället för mineralullsskivor

Målet är att rationalisera isoleringsmomentet i husfabrikerna inom SHS.

Mineralullsisolering med skivor är en arbetskrävande process där man ska bereda, beställa olika tjocklekar, längder och bredder, lossa, lagra, truckkörning till produktionslinan, avemballera, bära isolering, skära till isolering manuellt, hantera spill, emballage m.m.

Skivullsisolering är ineffektivt arbetsmoment i flera processer i en husfabrik, kanske framförallt för dem som bygger med volymelement och isolerar golv- och takelement som dessutom innehåller installationer av vatten, värme, el och ventilation. Projektet vill utarbeta och utvärdera ett rationellt arbetssätt för isolering genom att använda lösull och lösullsportal med användning av mineralull. Projektet utför tester, laborationer, där effektiviteten i arbetsmomentet ”att fylla element med lösisolering” jämförs med skivullsisolering. I samband med detta ska även skillnader gällande arbetsmiljö studeras. Man kommer dessutom att utvärdera fyllningsresultatet med avseende på fyllningsgrad, densitet och sättning.

Projektgrupp
Flexator: industriell träbyggare som bygger lokaler med volymelementstekniken, Paroc: ledande tillverkare av lösull och skivisolering i Norden, Michael Hohenstein (Isofloc Scandinavia): representant för X-FLOC insprutningsteknologi, Thomas Frick: sedan 1972 maskinleverantör till den träbearbetande industrin och Swerea IVF som projektledare med kompetens bl.a. inom områden som lean produktion, arbetsmiljö och kvalitetssäkring.

Projektet startar i mars 2016 och beräknas pågå under 2016.

Är du intresserad av att vara med på fyllningstest? Under den projektfas som innebär fyllningstester med lösull/lösullsportal kan intresserade utanför projektgruppen vara med som observatörer för att knyta kontakter och få en uppfattning om utrustning, material och metodutveckling.

För mer information Kontakta projektledare: Kalle Persson, Swerea IVF, kalle.persson@swerea.se