Kartläggning av marknadens flexväggar för det anpassningsbara boendet

Se projektrapport

Ett extra rum eller behov av ett större utrymme? Den här studien handlar om hur ett över tiden föränderligt behov av rumsindelning i bostäder kan tillgodoses med flexibla innerväggar.

Stor bredd på vad marknaden kan erbjuda
Olika aktörer på marknaden identifierades och deras flexibla lösningar för innerväggar kategoriserades. Man fann allt från vik- och blockväggar till system- och ridåväggar, alla med sina för- och nackdelar.

Det visade sig att produkterna i första hand är avsedda för offentliga miljöer och professionella användare. För att tillgodose behoven för bostäder behövs produkter som kan hanteras av lekmän, med en attraktiv prisbild och en tilltalande design.

Producenterna som kontaktats har visat intresse för att även utveckla produkter avsedda för bostäder.

En prototyp till flexibel innervägg har tagits fram
Projektet har även utmynnat i en prototyp. Den består av ett förminskat snitt av en bostadsmodul som kan skiljas av med en ridåvägg i textil.

Viktigaste resultaten

 1. Behovet att kunna anpassa bostäder är tydligt. Att kunna erbjuda bostäder med flexibel rumsindelning ökar samhällsnyttan och ger möjlighet att öka bostadens värde.
 2. Fokusera på användarvänligheten. Produkten måste vara enkelt att använda och underhålla.
 3. Design är viktigt, kraven på tilltalande utseende är mycket högre i bostaden än i en offentlig miljö.
 4. Det finns många bra lösningar och aktörer på marknaden som skulle kunna utveckla lösningar anpassade för bostäder.
 5. I dagsläget är priserna relativt höga. Större volymer skulle pressa priset.

Fortsättning
För att tillgodose önskemål om flexibel rumsindelning och därmed öka användandet av flexibla väggar kan nedanstående aktiviteter vara intressanta:

 • Vad ska den nya väggens akustiska prestanda vara? Ska den motsvara en vanlig vägg eller ska andra gränsvärden gälla?
 • Gör ljudmätningar för intressanta material om det inte redan finns. Exempelvis det textila materialet som användes i prototypen.
 • Ta fram lösningar med funktioner som ersätter andra produkter i hemmet. Exempelvis en flexvägg med ett glas för bildvisning som kan ersätta en TV.
 • Bygg fler prototyper. Gärna i stor skala.
 • Ta tillvara på nätverket inom området med företag, institut, Vinnväxtmiljöer med flera. Samarbeta för att få fram produkter avsedda för bostäder.
 • Installera flexväggar i bostäder som används för visningar för att skapa ett intresse och visa möjligheter.


Partnerskap
: RISE (projektägare), OBOS Sverige AB och Tengbom

Projektledare: Krister Falk, RISE Glas, krister.falk@ri.se, 010-516 63 64

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer här.

 

Bildtext: Prototyp i trä och textil framtagen tillsammans med Smart Textiles. Väggen består av tre lager av polyesterbaserade textilier: ett elastiskt, digitaltryckt ytmaterial med smutsavvisande egenskaper. En horisontellt förstyvad väv som mellanlager och ett mörkläggande och ljudabsorberande stickat fleecelaminat som insida. Väggen är monterad i en symbolisk bostadsmodul.