Flexitrappan – trä, glas och belysning i förening

Flexibeltrappan AB tillverkar trappor. Företaget är i ett uppbyggnadsskede men har redan börjat leverera trappor och har flera förfrågningar. För att ytterligare öka intresset har inledande kontakter tagits med företag belägna i Småland för att utveckla en variant av Flexitrappan.

Målet är att ta fram ett beslutsunderlag för att avgöra om företaget ska gå vidare med sina planer att utveckla och marknadsföra en variant med trä, glas och belysning i planstegen, samt glas i räckets horisontella delar.

Utvärdering av nytt koncept
Att sammanföra glas, trä och belysning i en trappa innebär flera utmaningar. Exempelvis är glas sprödare men styvare än trä. Detta kan påverka lamineringen och hållfastheten både på kort och lång sikt.

För att ett räcke med glas ska vara flexibelt att montera krävs beslag anpassade för ändamålet.

Litteraturstudie och test av prover
Utifrån en litteraturstudie kommer man att utforma prover som utvärderas klimatmässigt under den typ av förhållanden som konstruktionen kan utsättas för i en byggnad i Norden. Dessutom kommer proverna att utsättas både för cykliska och statiska laster.

Utöver att planstegen testas provas olika kombinationer av glas med beslag för att utröna möjligheten till ett flexibelt montage av glasskivor i räcket.

Projektet är ett exempel på hur kombinationen av glas och trä kan skapa nya tillämpningar.

Projektledare: Henrik Tryggeson, RISE Glas, henrik.tryggeson@ri.se
Projektdeltagare: RISE (projektägare), Flexibeltrappan, Forserum Safety Glass och Bufab
Projekttid: 1808-1902