Automatiserad inblåsning av minerallösull i stället för mineralullsskivor

Se projektrapport

I SHS-förstudien ”Automatiserad inblåsning av minerallösull i stället för mineralullsskivor” provades en ny rationell teknik för automatiserad inblåsning av mineralull i ett prefabricerat golvelement med installationer.

Tekniken fungerar men vidareutveckling nödvändig
Att använda minerallösull i kombination med inblåsningsplatta var outforskat och här kunde man visa att tekniken fungerar men att vidareutveckling av lösullsmaterialet i kombination med optimering av inblåsningstekniken är nödvändig.

När installationer förekommer i byggelement behöver dessa utföras så att inblåsningen underlättas. Detta bedöms inte vara någon större utmaning.

Viktigaste resultaten

  • Minerallösull kan användas som fyllning med inblåsningsplatta.
  • För att uppnå samma lambdavärde med minerallösull som för mineralullsskiva krävs högre densitet dvs. mer material. Om skivor av PAROC Extra med lambda 0,036 används som jämförelse så motsvarar det ~45 kg/m3 med lösull BLT1. I testerna kunde man uppnå 45 kg/m3 men det krävs optimering och erfarenhet för att klara detta i kontinuerlig produktion.
  • Lösullsfyllning med inblåsningsplatta vinner mot skivisolering när det finns installationer i konstruktionerna. Enligt Flexators bedömning så skulle tekniken kunna införas efter ytterligare optimering. Då skulle målet vara att stegvis införa inblåsningstekniken i alla stationer (golv, väggar och tak).

Viktigaste nytta

  • Att ha visat att fortsatt utveckling av minerallösull och inblåsningsteknik är meningsfull.
  • Att ha spridit medvetenhet och kunskap till den Svenska trähusbranschen om inblåsningsteknik för lösull.

Projektdeltagare
Flexator, Paroc, Michael Hohenstein, Thomas Frick och Swerea IVF.

För mer information, kontakta projektledaren
Kalle Persson, Swerea IVF, kalle.persson@swerea.se