Smart automation i framtidens trähusfabrik

Se projektrapport

Projektet har genomförts i form av en workshopserie med trähustillverkare, sågverk, institut, akademi, leverantörer av automationslösningar samt leverantörer av övrigt material och utrustning.

Deltagarna var överens om att det finns stor potential för förbättringar och automatisering inom trähustillverkning och träindustrin. En av de stora utmaningarna är att den egna personalen till stora delar endast känner till traditionella metoder och tekniker, vilket innebär att det finns ett stort utbildningsbehov i samband med automatisering.

Förstudien har lett fram till diskussioner om att söka Horizon 2020-medel. Resultaten och kontaktnätet vidareutvecklas också i forskarskolan ProWOOD där företagsdoktorander arbetar vidare med automationslösningar hos Yaskawa Nordic och BWG Homes/Myresjöhus.

Projektledare: Lars Eliasson, Linnéuniversitetet, Växjö