Solar Film (Sofi): Laminering av organiska solceller

Se projektrapport

Projektet har undersökt hur verkningsgraden i organiska solceller påverkas av att lamineras in mellan glas.

Glaspartier med laminerade organiska solceller kan till exempel användas i isolerrutor, takfönster, fasader, balkonger eller busshållplatser. Men det var inte klart hur organiska solceller reagerar på lamineringsprocessen.

Laminering av organiska solceller med glas har två fördelar. För det första är glas det bästa kapslingsmaterialet för att skydda organiska solceller mot syre och vatten. För det andra har laminerade glaspartier en stor användning i byggnader.

Ett första försök ökade effekten på solcellerna med 50 %
Ett fåtal organiska solcellmoduler laminerades och verkningsgraden före och efter laminering kontrollerades. Vårt preliminära mål var max 20 % minskning i verkningsgrad men mätningar visade att lamineringsprocessen ökade uteffekten med ca 50 %. Förmodligen på grund av ökad kristallisering och ordning i polymermaterialen.

Nästa steg – att verifiera, optimera och modifiera solcellerna och processen
I nästa steg (utvecklingsfasen) vill vi verifiera, optimera och modifiera solcellerna och lamineringsprocessen. Det innebär snabbare och mer automatiserad lamineringsprocess som medför ekonomisk lönsamhet.

Då det gäller solcellen bör den kemiska sammansättningen och strukturen på organiska solceller optimeras.

En annan aspekt som vi vill undersöka är möjligheten att använda laminerade solceller i vissa byggkomponenter som balkonger med utbytbart glas. Därför vill vi bygga upp ett konsortium som även består av balkongtillverkare och arkitekter.

Deltagare
Glafo – glasforskningsinstitutet (projektägare), Forserum Safety Glass, Linköpings Universitet och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kontaktperson: Parisa Sehati, Glafo – glasforskningsinstitutet, 010- 516 63 58, parisa.sehati@glafo.se