Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö

Se projektrapport

Inom byggbranchen finns ett stort behov av effektivisering och där har digitalisering mycket att erbjuda. Bland annat är byggnadsinformationsmodellering (BIM), virtuell verklighet (Virtual Reality /VR) och förstärkt verklighet (Augmented Reality/AR) verktyg som det länge pratats om där utvecklingen nu accelererar. Dessa verktyg kan göra planering, konstruktion, montering och underhåll av fastigheter mindre arbetsintensiva.

I SHS-förstudien ”Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö” utvärderades potentialen av VR som ett arbetsverktyg i utvecklingsarbetet av boendemiljöer.

Projektet har studerat möjligheter som VR- och AR-teknologi kan skapa för ett trähustillverkande företag samt kartlade dagen teknikläge och framtida möjligheter.

Viktigaste slutsatserna och resultaten från projektet

  • Man har identifierat en stor potential för användandet av VR inom ett brett spektrum av OBOS verksamhet; allt från design och konstruktion till tillverkning och kommunikation/sälj.
  • Arbetsflödet för implementering av VR kan tillämpa OBOS befintliga CAD- och konstruktionsritningar.
  • AR identifieras som en teknik som också har stor potential för verksamheten. Ett förstudieprojekt som fokuserar på möjliga AR-tillämpningar initierades via projektet.
  • VR- och AR-frågor identifierades som strategiskt viktigt för OBOS, vilket resulterade i att projektdeltagaren David Johansson anställdes som VR-expert hos företaget.

Projektdeltagare: RISE Glas, Linnéuniversitetet, OBOS Sverige AB, VisionLab

Kontakt: Jerry Eriksson, jerry.eriksson@ri.se, 010-516 63 55

High6
Det här är några av frågeställningarna som ställs i projektet High6 där man siktar på att bygga ett sexvåningshus i glas och trä i kombination med digitala plattformar. Läs mer här.