Förberedelser Horizon 2020

Se projektrapport

Målet är att i tillgängliga utlysningstexter hitta projektmöjligheter för Smart Housing Småland
Projektledare: Mikael Ludvigsson, Glafo