Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Förberedelser Horizon 2020

Målet är att i tillgängliga utlysningstexter hitta projektmöjligheter för Smart Housing Småland
Projektledare: Mikael Ludvigsson, Glafo

- Ladda ner projektrapport