Stärka kommuners arbete med Agenda 2030

Inom byggande och boende är kommunerna viktiga aktörer. De kan i sina beslutsprocesser bana väg för innovationer, systemförändringar och samhällets framtida utveckling.

För att vi ska lyckas md att möta olika utmaningar, till exempel klimatförändringar och behovet av en effektivare användning av resurser behöver kommuner arbeta med innovativt i olika planprocesser.

De globala mål och delmål som utgör Agenda 2030 kan fungera som vägledning och inspiration i kommunala innovationsprocesser

Ett stöd i innovationsprocesser
Smart Housing Småland och RISE satsar på att ta fram en arbetsmetod som stödjer kommuner som vill använda Agenda 2030 som utgångspunkt för olika innovationsprocesser för långsiktigt hållbara samhällen.

Arbetsmetodiken kommer att utvecklas tillsammans med Nässjö kommun under våren 2019. Erfarenheter från detta kommer sedan att användas för att stödja andra kommuner.

Projektledare: Magnus Johansson, RISE Energiteknik, magnus.johansson@ri.se, 010-516 56 56

Projektpartners: RISE, Nässjö kommun och Smart Housing Småland