Kartläggning transparent intelligens

Se projektrapport

En rapport har tagits fram som speglar en del av det arbete som pågår inom området transparent intelligens internationellt. Fokus ligger på olika ämnesområden som bedöms vara av intresse för Smart Housing Smålands nätverk.

Främst tas olika applikationer relaterat till boende upp men inspiration har också hämtats från andra branscher som exempelvis informations- och kommunikationsteknik.

Författare: Jerry Eriksson, Glafo, glasforskningsinstitutet