Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Internationalisering i trähusbranschen – en beskrivande studie

Projektet har genom litteraturstudier och djupintervjuer kartlagt den svenska trähusindustrin internationaliseringserfarenheter, samt dess nuvarande företrädares syn på export.

Rapporten konstaterar att branschföretagen haft en uthålligt proaktiv inställning till export men att faktiska insatser präglats av bristfällig kontinuitet.

Projektledare: Lucia Naldi, Högskolan i Jönköping

- Ladda ner projektrapport