Internationalisering i trähusbranschen – en beskrivande studie

Se projektrapport

Projektet har genom litteraturstudier och djupintervjuer kartlagt den svenska trähusindustrin internationaliseringserfarenheter, samt dess nuvarande företrädares syn på export.

Rapporten konstaterar att branschföretagen haft en uthålligt proaktiv inställning till export men att faktiska insatser präglats av bristfällig kontinuitet.

Projektledare: Lucia Naldi, Högskolan i Jönköping