Utveckling av standardtest för klassificering av brandprestanda hos limfog i KL-trä

Träbyggnader har genomgått en revolution de senaste 15 åren och många strävar efter att göra allt högre och mer komplexa byggnader. Storleken och komplexiteten gör att det ställs ännu högre krav på brandprestanda.

I den pågående Smart Housing-förstudien ”Optimerat brandskydd av massiva trästrukturer” visar det sig bland annat att brandskyddande gipsskivor kan vara kvar på plats ungefär dubbelt så länge om ett annat skruvmönster används.

Flera uppföljningsstudier till förstudien har redan inletts där resultaten utnyttjas. Bland annat i ett Europeisk samarbete (Glue Line Integrity in Fire – GLIF) som syftar till att utveckla och standardisera en brandprovningsmetod för KL-trä (delfinansierad av Smart Housing Småland) och ett nytt interkontinentalt projekt ledd av RISE (finansierat av US Forest Service Department), som letar efter metoder att på ett säkert sätt ha synligt virke i fullskaliga byggdelar.

Förslag till ny standard för klassificering av brandprestanda hos limfog i KL-trä tas fram
I en ny kompletterande Smart Housing-studie ”Utveckling av standardtest för klassificering av brandprestanda hos limfog i KL-trä” kommer man att ta fram ett förslag till standardtest som leder till skador som överensstämmer med verkliga, svåra bränder.

I projektet kommer man att:
• förfina en testmetod som tagits fram av ETH Zürich så att lim som förebygger brandinducerad delaminering i verkliga, svåra bränder kan identifieras och
• skriva ett förslag till standard som gör att man kan identifiera lim som inte delaminerar

Underlag till standarden för dimensionering av träkonstruktioner
Resultaten av projektet kommer att användas av de standardiseringsgrupper som arbetar med omarbetningen av Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner i den del som handlar om brand.

Projektdeltagare: RISE och ETH Zürich

Projektledare: Daniel Brandon, RISE, daniel.brandon@ri.se, 070-673 55 73

Smart Housing har en temagrupp om brandsäkert byggande
Om du är intresserad av brandsäkerhetsfrågor kan du ta kontakt med Joakim Norén, RISE, joakim.noren@ri.se som leder gruppen Brandsäkert byggande i trä och glas.

 

Fotot visar ytan av KL-trä direkt efter delaminering.