Stationssamhälle 2.0 - en förstudie med 5 småländska kommuner

Se projektrapport

Projekt Stationssamhälle 2.0 har målet att stödja och utveckla minst 5 småländska stationsområden i att i sin samhällsutveckling fokusera på delarna: Bygga/Bo, Lokala hållbarhetsplaner samt Mobilitet.

Huvudperspektiv är Agenda 2030 och resurseffektivitet.

Metoden i denna förstudie har varit djupintervju av tjänstepersoner inom samhällsbyggnad och hållbarhet. Därefter genomfördes ett gemensamt webbinarium den 27 oktober samt att kommunerna själva har intervjuat några kollegor som arbetar med dessa frågor. Det har levererat material till denna förstudierapport samt en grundläggande kännedom om förutsättningar och utmaningar idag i de deltagande kommunerna.

Resultatet är en beskrivning av nuläget och olika behov som kommunerna beskrev i intervjuer och i workshopen. Lösningarna är något som vi siktar på att reda ut och testa i ett huvudprojekt och därav så kommer inte några rekommendationer att lämnas ut i denna rapport.

Under hösten har en ansökan om huvudprojektet för Bygga/Bo och Lokala hållbarhetsplaner lämnats till Energimyndigheten och en ansökan för Mobilitet har lämnats till Trafikverket.

 

Medverkande kommuner har varit: Hultsfred, Emmaboda, Lessebo, Alvesta och Vaggeryd.