Spontangranulering av härdade glas

Se projektrapport

Det händer då och då att härdade glas spricker utan synbar yttre orsak, så kallad spontangranulering. När detta sker hos konsumenter får det ofta rubriker i media.

Om härdat glas går sönder blir det tusentals småbitar med förhållandevis runda kanter, i ett förlopp som närmast upplevs som en explosion.

Syftet med förstudien är att undersöka omfattning, samband och orsaker till varför härdade glas går sönder spontant. Utbredningen av problemet kommer att studeras i litteratur och genom insamling av uppgifter från glasproducenter och företag som håller på med härdning, samt deras kunder.

En orsak till att glas kan granulera spontant är små inneslutna partiklar av nickelsulfid. Det finns ett standardiserat så kallat Heat-Soak Test (HST) som kan användas för att undersöka risken för detta. Testet innebär att glaset värms upp för att utlösa spontangranulering om sådan risk finns. Det är dock ett kostsamt test och dessutom inte hundraprocentigt, varför det används minimalt inom branschen.

Ett mål är att föreslå en alternativ, oförstörande kontrollmetod till HST. Detta utreds genom teoretiska studier. Tankar på hur man skulle kunna gå vidare för att göra experimentella tester med alternativ till HST tas också fram.

Resultaten diskuteras i en avslutande workshop och i planen ligger även att presentera projektet på en temadag om glas inom Smart Housing Småland i november.

Projekttid: maj-november 2016.

Projektpartners: RISE Glas och GFAB lindberg & co

Kontaktperson: Maria Lang, RISE Glas, maria.lang@ri.se, 010-516 63 56