Förstudie entreprenöriell produktframtagning för industriellt byggande

Se projektrapport

Projektet har utvecklat kunskap om relationen mellan affärsmodeller och produktframtagningsprocessen. Kunskap som kan ge upphov till innovativa utformningar av både affärsmodeller och produktframtagningsprocesser.

Potentiell fortsatt forskning
Målet är bygga vidare på resultaten och därigenom lägga grunden till en forskningsprofil på Högskolan i Jönköping.

Projektdeltagare
Anders Melander, Peter Johansson (projektledare), Martin Lennartsson, Fredrik Elgh, Leona Achtenhagen, Vivian Vimarlund Kaj Granath och Göran Hellborg Högskolan i Jönköping