Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etablera prototypverkstad för produkter och komponenter med trä och glas

I förstudien ”Prototypverkstad” har man gjort en analys och kartläggning av olika resurser för tillverkning av prototyper inklusive designaspekter och möjligheten att ta fram virtuella prototyper.

Författare:
Jerry Eriksson, Maria Lang, Mikael Ludvigsson, Karin Lundstedt, Matilda Schander, Christina Stålhandske
Glafo – glasforskningsinstitutet

Kristoffer Segerholm, Lars-Göran Sjökvist, Erica Waller
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Michael Dorn
Linnéuniversitetet

Ladda hem slutrapporten här.

- Ladda ner projektrapport