Etablera prototypverkstad för produkter och komponenter med trä och glas

Se projektrapport

I förstudien ”Prototypverkstad” har man gjort en analys och kartläggning av olika resurser för tillverkning av prototyper inklusive designaspekter och möjligheten att ta fram virtuella prototyper.

Författare:
Jerry Eriksson, Maria Lang, Mikael Ludvigsson, Karin Lundstedt, Matilda Schander, Christina Stålhandske
Glafo – glasforskningsinstitutet

Kristoffer Segerholm, Lars-Göran Sjökvist, Erica Waller
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Michael Dorn
Linnéuniversitetet

Ladda hem slutrapporten här.