Glas på trä för fasader med lågt underhåll

Se projektrapport

Marknadsundersökningar och provningar visar att det finns goda förutsättningar för att utveckla en ny fasadprodukt av laminerat trä och glas. En tydlig trend just nu är den ökade användningen av trä i byggande – även i flerbostadshus. Arkitekter och beställare vill ofta signalera att det är en byggnad i trä genom att använda exteriört trä vilket kan vara en utmaning.

Att kombinera glas och trä till en fasadprodukt genom att laminera ihop dem innebär en vidareförädling av träråvaran och skulle kunna bli en ny produktkategori för fasader. Glaset fungerar som barriär mot direkt påverkan från extern miljö och ger en yta som är enklare att underhålla, vilket är viktigt för fastighetsägare och -förvaltare.

Marknadsundersökningar och provningar visade att man kan fortsätta utvecklingen mot en ny fasadprodukt av laminerat trä och glas. Konkurrerande material är i första hand högtryckslaminat och screentryckta moduler. Testerna visade också att glas- och trälaminatet har en god beständighet mot såväl temperaturväxling som fuktväxling och UV-strålning. Även brandförsöken visade på goda förutsättningar för en tillfredställande funktion.

Nästa steg blir att partnerskapet går vidare med en ansökan om ett större utvecklingsprojekt inom Vinnovaprogrammet utmaningsdriven innovation.

Projektansökan ”Glas på trä för fasader med lågt underhåll” fick såddfinansiering av Smart Housing Småland.

Partners: RISE, ACC Glasrådgivare, GFAB sweden, North East Trading och Sika Sverige

Projektledare: Rune Ziethén, RISE, rune.ziethen@ri.se, 010-516 51 21